נבחרו על ידי הקוראים Chosen by readers

יום שני, 31 באוקטובר 2011

שיא חדש של תקיפות רדיואקטיביות מחוץ לבית - New record of radioactive attacks outside our home

היום הותקפנו פעמים רבות מחוץ לבית. פעמיים הותקפו הורים שלי במרכזים בהם מסתובבים הרבה אנשים ופעם אחת אני ואבא שלי ברכב על הכביש. כמו כן בלילה היו 5 תקיפות רדיואקטיביות, 4 נגדי ואחת נגד ההורים שלי. סך הכל היו 10 תקיפות רדיואקטיביות פשיסטיות היום כולל בלילה, בבית ומחות לבית. חלק מתקיפות היו חזקות במיוחד וחלק ארוכות במיוחד.
בלילה סוכנים סדיסים עינו את אבא שלי, השתמשו במתקן שגורם לויברצייה וכיוונו אותו על הרגליים והגוף של אבא שלי.
Today members of my family were been attacked with radioactive devices at home and outside. Two times my parents were attacked in city centers with many surrounding people, my father and myself were attacked in car during regular drive. This night we had 5 radioactive attacks, four against me and one against my parents. Totally we had 10 fascistic radioactive attack on this period of 24 hours that hasn't ended yet. Some of attacks were exceptionally strong (about 300 micro Roentgen) and some very long.
Perpetrators tortured my father this night with device that cause vibration, they pointed it on his legs ad body.
יום ראשון, 30 באוקטובר 2011

צייד אחרי הקורבנות - Perpetrators are hunting victims

סוכנים סדיסטים מנסים לתפוס אותנו במקומות בלתי שגרתיים בתקווה שבאותו מקום לא יהיה לנו מונה גייגר. אותי "תפסו" בשירותים, את אבא שלי "תפסו" בהליכה.
Perpetrators are trying to catch us in not usual places where we not supposed to have Geiger counter. They irradiated me in the toilet, my father while he was walking.

תקיפות רדיואקטיביות מהיום - Today's radioactive attacks

כמו בכל יום, גם היום לא היה נחת משפחתי מתקיות רדיואקטיביות. בנוסף גם היו שדות מגנטיים ברמות גבוהות.
Like every day, today we also couldn't rest of radioactive attacks. We also measured high magnetic fields on low frequencies.יום שבת, 29 באוקטובר 2011

סוכנים סדיסטים לא נותנים לנו לחיות חיים רגילים - Perpetrators won't let us live a normal life

היום תקיפות רדיואקטיביות אינטנסיביות במיוחד. היממה לא נגמרה וכבר תקפו אותנו 11 פעם. בערב חזרה מפעילת ציוד ההקרנה ועוד אחד שלא ראינו אותה הרבה זמן ומאז הלינץ' המשיך במלוא הכוח. לפני מספר דקות בזמן שהכנתי חומר בשביל הרשומה שוב תקפו אותי במתקן רדיואקטיבי. כרגיל לאחר התקיפה שמעתי צעדים של שכנים החשדוים מעל המקום שאני יושב - הם הזיזו משהו כבד. עכשיו אני מרגיש שהם הפעילו מתקן שמבשל לי את הראש. אני כבר מדמיין לעצמי שבלילה הקרוב הם ישאירו אותי ללא שינה ויענו אותי כל הלילה עם מתקנים שונים. מדובר על פשיזים לכל דבר שנעשה בחסות מוסדות המדינה בניהול השירותים החשאיים.
Today members of our family are attacked with radioactive devices very aggressively. 24 hours period is not ended yet and we already were been attacked 11 times. This evening returned perpetrator with additional force - another perpetrator that we didn't see for some time.few minutes ago I was again attacked with radioactive device, as always after that I heard foot steps and herd as suspected neighbors above me moving something heavy, after that I started to feel  that they engaged head cooking device.
I already can imagine what tortures they prepared for me this night, they will probably will deprive me from sleep and torture with different devices. This is fascism legitimized by authorities and managed by secret services.סוכנים סדיסטים לא רוצים לאפשר לנו לעסוק בפעילות יומיומית הרגילה שלנו. הם על ידי פעילות עינוי בלתי אנושית שלהם מאלצים אותנו להלחם. המלחמה שלנו אלה הרשומות עם העדות שיש בבלוג.
Perpetrators don't want to let us live normal lives. By non human torture activity they make us fight. Our fight is to show our testimony to all the world using this blog.

הם אוהבים את זה - They like that

שכנים החשודים כניראה מאוד שמחים לקרוא את הרשומה האחרונה שלי בקשר לכך שהם מכשירים חברים נוספים מהקהילה שלהם כדי להפוך אותם לסוכנים סדיסטים. בעקבות כך לאחרונה באופן מאוד אינטנסיבי הם תוקפים אותי במתקן קרינה רדיואקטיבי. בזמן האחרון הם תקפו אותי 3 פעמים במתקן רדיואקטיבי. לאחר כל תקיפה אני שומע צעדים שלהם מעל המקום שאני יושב ושומע שהם מזיזים משהו כבד. בהמשך אני יפרסם תמונות של תקיפות האלו - הכל תועד.
בינתיים שמעתי אותם מזיזים משהו כבד מעל המקום שלי, לפי ההרגשה זה מתקן בישול שהם כיוונו אותו על הראש שלי.
Probably suspected neighbors really liked to rad my last post about how they teach members of their community to become perpetrators. On the last time they attacked me three times with high intense using radioactive device. After each attack I hear foot steps above place where I'm sitting and hear they are moving something heavy. Later I'll publish pictures of these attacks - all recorded.
Meanwhile I hear they move something heavy above my sitting place - according to feeling it is cooking device that they pointed to my head.

שכנים החשודים משתמשים בנו כדי להכשיר סוכנים סדיסטים - Suspected neighbors are using us to train perpetrators

הלילה היו 4 תקיפות רדיואקטיביות, 2 נגד ההורים שלי ו2 נגדי. בנוסף בערב נמדדו רמות גבוהות של שדות מגנטיים בתדרים נמוכים מאוד ובתדרים הגבוהים שגורם לצפצוף באוזניים. סוכנים סדיסטים ניסו לרצוח את אבא שלי על ישי שיבוש קצב הלב, המתקן שהם משתמשים מייצר שדה חשמלי חזק בתדר נמוך, אנחנו מודדים את האלמנט המגנטי שלו (כידוע לשדה חשמלי יש אלמנט מגנטי). אבא שלי עשה ניסוי בלילה ומצא שבזמן שתקפו אותו עם מתקן לשיבוש קצב הלב נוצר שדה חשמלי סטטי חזק מאוד.
This night we had four radioactive attacks. perpetrators attacked twice my parents and twice they attacked myself. We also measured very high magnetic fields levels and on high frequencies we also measured the frequency that causes ringing in ears. Perpetrators attempted to murder my father by hearth rate disruption, device that they are using causes very strong electric field on extremely low frequencies, we measured the magnetic element of this field (electric field has magnetic field element). My father did an experiment and discovered that when they attacked his hearth there is very strong static electric field.

הנה תקיפות רדיואקטיביות מהלילה, שני תקיפות היו ארוכות במיוחד (אחת נגדי ואחת נגד ההורים שלי).
here are radioactive attacks from this night, two of attacks were extremely long (one against my parents and one against me).הנה מדידות של שדות מגנטיים והתדריםה גבוהים. לחצו להגדלה כדי ליראות את הערכים. המכשיר שאנטנה מחוברת אליו עם כבל מודד תדרים גבוהים והשני מודד תדרים נמוכים. התמונות צולמו על המיטה שאחד הקורבנות אמור לישון.
Here are measurements of magnetic fields and high frequencies. Click to enlarge in order to see measurement results and values. Device with the antenna is the one that measures high frequencies, the other one is for low frequencies and uses its internal sensor. Pictures were photographed on the bed where one of victims is supposed to sleep.


אתמול בערב ראיתי חשודה שהסתובבה ליד הכניסה לבית שלנו. היא ידעה היטב באיזו זווית מצלמת מצלמת האבטחה ונמנעה מלהכנס לתמונה ביעילות. כאשר היא הגיעה לכניסה היא הסתכלה על מצלמת האבטחה ולאחר מכן הסתתרה. בדירת שכנים החשודים לעיתים עובדים גם לא בני משפחת החשודים, לעיתים עובדים גם אנשים אחרים מהקהילה שלהם. את זה אנחנו מרגישים לפי חותם עינויים שונה. ככל הניראה החשודים מכשירים על חשבון חיינו ובריאותינו אנשים מנוספים מהקהילה שלהם לעבודות עינו ורצח חשאי. הפכנו למרכז הכשרה.
Yesterday evening I saw suspected person who was near the entrance to our building. She knew well what field of view has our CCTV camera and avoided to be filmed. When I saw her first time she looked at the camera and then hided. In apartment of suspected neighbors are torturing us not only members of their family, also other people from their community are participating in these acts. We feel that by different torture signature. It seems that suspected neighbors are preparing additional perpetrators in cost of our lives and health to torture and murder silently people. We became to be some kind of learning center.

יום שישי, 28 באוקטובר 2011

ערב רגיל - The usual evening

במהלך היום והערב נמדדו שדות מגנטיים חזקים. בנוסף תקפו אותנו עוד עם מתקן רדיואקטיבי.
During day and the evening we measured high magnetic fields. We also were been atatcked with radioactive device.
לא נותנים לנו נחת, אם לא באמצעי אחד אז באחר, אבל העינויים ממשיכים כל הזמן.
They are not letting us to rest, if not one device then other one is used to torture us.

שוב תקיפה בזמן הנסיעה - Again we were been attacked in car while driving

היה מיניבוס חשוד שעקב אחרינו עד ליעד שלנו. ראינו את המיניבוס ביעד עבר לאט ליד הרכב שלנו. כאשר יצאנו מאותו מקום תקפו אותנו במתקן רדיואקטיבי.
There was a minibus that was tracking us from the beginning of our route. When we arrived to destination, we saw that minibus passing our car slowly. When we were out of that place on our way home, we were been attacked with radioactive device.
בתמונה הבאה אתם יכולים ליראות בבירור שיש אזעקה של מונה גייגר ושזה נמצא ברכב.
In the next picture you can see clearly Geiger counter alarm and that we are in our car.

הם לעולםלא מפסיקים לענות אותנו - They never stop torturing us

הלילה סוכנים סדיסטים בישלו לאבא שלי את הרעש בצורה אכזרית במיוחד. בנוסף עד עכשיו היו שני תקיפות רדיואקטיביות ובמהלך כל הזמן מודדים שדות מגנטיים גבוהים במיוחד. סוכנים סדיסטים כל הזמן משנים אמצעים כדי להגביר את הנזק הבריאותי שהם גורמים לנו, לם לעולם לא מפסיקים.
Last night perpetrators tortured my father by cooking his head with extreme violence. We also had till now two radioactive attacks and during all the time measured high magnetic fields.
Perpetrators never stop torturing us, they only change methods all the time to increase the damaging effect.


יום חמישי, 27 באוקטובר 2011

אנחנו יודעים מי מענה אותנו למוות - We know who are torturing us to the death

הלילה סוכנים סדיסטים עינו את בני משפחתי באופן אכזרי יוצא דופן. לא אפשרו לילישון במהלך כל הלילה, הפעילו מתקן קרינה רדיואקטיבית פעם בשעה. בנוסף השתמשו במתקן שגורם לצפצוף באוזניים, בישלו לי רגליים. לאבא שלי בישלו איברים פנימיים כדי להשתיל מחלות רוצחות השקטות - למעשה מפעילי ציוד ההקרנה רוצחים שקטים כי בחשאיות רוצחים בני אדם.
בצהריים כאשר ההורים שלי חזרו הביתה, בדיוק מפעילת ציוד ההקרנה העיקרית - שכנה החשודה יצאה מהבית היא ראתה שאנחנו נכנסים וחזרה מיד לביתה גם. זמן קצר לאחר מכן תקפו את ההורים שלי במתקן רדיואקטיבי. כאשר אנחנו יוצאים מהבית לרוב שכנים החשודים יוצאים מהבית להפסקה.
אנחנו יודעים בבירור מי האנשים שמענים את בני משפחתי למוות.
סוכנים סדיסטים עובדים עבור שירותים החשאיים שמנהלים תוכנית בלתי אנושית של השמדת האזרחים.
חשוב לציין שמתחתינו גרה משפחה עם ילדים קטנים ואשה בהריון, הם גם מקבלים מנות של קרינה רדיואקטיבית.
This night perpetrators tortured members of my family with exceptional violence. They deprived me from sleep during all the night, every hour attacked me with radioactive device. Also they used device that causes ringing in ears and cooked my legs. They cooked internal organs of my father trying to set silent killer disease in his body - actually radiation device operators are silent killers as they are murdering innocent citizens silently.
We clearly know who are the persons who are torturing to death members of our family.
Perpetrators are doing it for secret services who are managing this non human program exterminating unwanted citizens.
Important to say that bellow us family with small children and pregnant woman are living, they also get these doses of ionizing radiation.

סך הכל היו ביממה שעוד לא נגמרה 11 תקיפות רדיואקטיביות.
During 24 hours period that hasn't been ended yet we had 11 radioactive attacks.

מה שאתם רואים כאן, זו הוכחה ברורה לעינויי מניעת שינה בלילה לפחת. אתם רואים את זה במשך חודשים, שנים שהבלוג הזה נמצא. בפועל הכל התחיל הרבה יותר מוקדם.
What you see here is actually a proof for at least sleep deprivation torture. You see my testimony for years this blog exists. Actually all this is happening to our family much longer time.


יום רביעי, 26 באוקטובר 2011

שכנים חשודים עוזבים את הדירה נישארים רק תורנים - Suspected neigbors leave their apartment and only perpetrators on duty left to torture us

במהלך הלילה סוכנים סדיסטים תקפו אותי פעמיים במתקן רדיואקטיבי בעוצמה חזקה במיוחד, בשני המקרים נמדדו 300 מיקרו רנטגן לשעה. במהלך היום פעמיים תקפו את ההורים שלי, אלה היו תקיפות ארוכות במיוחד.
ככל הניראה סוכנים סדיסטים קיבלו מתקן הקרנה מסוג חדש. בשעה 18:43 רוב בני משפחת החשודים יצאו מדירתם, ישר שמעתי תזוזות של משהו כבד מעל המקום שאני יושב. לפני מספר דקות תקפו אותי במתקן רדיואקטיבי. גם זאת הייתה תקיפה ארוכה במיוחד.
During last night perpetrators attacked me twice with radioactive device. Both attacks were exceptionally strong with rate of 300 micro Roentgen per hour measured. During this day perpetrators attacked twice my parents, these attacks were exceptionally long. It seems that perpetrators got a new device with fresh radioactive isotope. At 18:43 most of suspected neighbors left their apartment, then I heard that movement of something heavy has began above my place. Couple minutes ago perpetrators attacked me with radioactive device, this attack was exceptionally long.
יום שלישי, 25 באוקטובר 2011

סוכנים סדיסטים מנסים לתפוס אותנו ללא תיעוד - Perpetrators trying to catch us when we are not recording

הערב היו עוד 4 תקיפות רדיואקטיביות. 3 נגד אבא שלי ואחת נגדי. סוכנים סדיסטים במדוייק מנסים לתפוס במקומות שבאותו זמן אנחנו לא מתעדים.
This evening we had additional 4 radioactive attacks, three against my father and one against me. Perpetrators precisely trying to catch the victim in place where we are not recording at that time.
הנה אחת מתקיפות קרינה בדירה שלנו נגד אבא שלי. תקיפה הזאת הייתה ארוכה במיוחד.
Here is one of radioactive attacks from this evening, it was against my father. This attacks is extremely long.

דרכים רבות לשבש קצב הלב - Many ways to disrupt hearth rate

הלילה ניסו סוכנים סדיסטים לרצוח את אבא שלי על ידי שיבוש קצב הלב. הם ניסו שוב לרצוח אותו לפני מספר דקות. זה יכול להיות מתקן שמבוסס על מיקרוגלים, מתקן שעובד על תדרים נמוכים מאוד או מתקן שמבוסס על אינפרה סאונד - יש מספר מתקנים המסוגלים לשבש קצב הלב.
לפי המדידות שלנו ניראה שהמכשיר שמשתמשים סוכנים סדיסטים הוא עובד על תדרים נמוכים מאוד.
last night perpetrators attempted to murder my father by hearth rate disruption. They tried again couple minutes ago. It might be microwave device, low frequency device or infra sonic - there are many devices capable to disrupt hearth rate.
According to our measurement it is most likely extreme low frequency device used by perpetrators.


להלן מספר תקיפות קרינה רדיואקטיבית מהלילה.
Here are radioactive attacks from the last night.


יום שני, 24 באוקטובר 2011

תקיפות בתוך העיר - Attacks in the city

במהלך היממה האחרונה היו 8 תקיפות רדיואקטיביות. שני תקיפות בלילה נגד ההורים שלי, אחת נגדי. בנוסף סוכנים סדיסטים ניסו לרצוח את אבא שלי על ידי שיבוש קצב הלב.
During 24 hours period we had 8 radioactive attacks. At night two attacks were against my parents and one against me. Perpetrators also tried to murder my father this night by hearth rate disruption device.

בשני תקיפות מונה גייגר היה בתוך התיק: זה היה במכונית בעיר, אפשר ליראות  לפי הסביבה האופיינית באחת התמונות והמונה עדיין מזעיק.
On two of the pictures bellow Geiger counter was in the bag, it was our car in the city. We captured two attacks in the car and in one of pictures you can see that it is car environment and still Geiger alarm works.


יום ראשון, 23 באוקטובר 2011

למה סוכנים סדיסטים משלבים אמצעים - Why perpetrators are combining methods

סוכנים סדיסטים ממשיכים לתקוף אותנו בתקיפות קרינה מייננת ובלתי מייננת פשיסטיות. ניראה שהחליפו להם את המתקן, בכל ההקרנות האחרונות נמדדת אותה סדרה של מספרים.
Perpetrators continuing attacking us with fascistic murder attempts using ionizing and non ionizing radiation devices.

על ידי שילוב אמצעי פגיעה שונים, החל מקרינה רדיואקטיבית, קרינת מיקרוגל, שדות מגנטיים, גלי קול הם משלבים את האפקט של כל האמצעים האלו על מנת להגדיל את הנזק.
הם עובדים לפי תוכנית השמדה פשיסטית של השירותים החשאיים שמבצעים ניקיון דמוגרפי על ידי חיסול אזרחים בלתי רצויים.
perpetrators are combining different methods to damage our health and to murder us, starting with radioactive devices, microwave radiation, magnetic fields, sound waves and move. All these together are summarizing the damage.
They are working according to fascistic plan of secret services who are making demographic cleaning by murdering silently unwanted citizens.

סוכנים סדיסטים - שכנים החשודים תקפו אותנו במהלך היממה 11 פעם במתקנים רדיואקטיביים.
Perpetrators - suspected neighbors attacked our family 11 times during the last 24 hours period using radioactive devices.זה לא מספק את צימאון שלהם לדם שלנו, בנוסף מדדנו שדות מגנטיים חזקים בתדרים נמוכים שמכשור רגיל לא יכול לזהות.
This doesn't satisfy their thirst to our blood, additionally we measured very strong magnetic fields on extremely low frequencies, most of equipment is not able to detect it.
 כאשר התחלתי למדוד הם הורידו עוצמת שידור והתדר עם עוצמה הכי גבוהה זז מ-1.2HZ ל-2HZ.
When I started my measurement after short time they reduced transmission power and peak frequency moved from 1.2HZ to 2HZ.