נבחרו על ידי הקוראים Chosen by readers

יום רביעי, 22 בנובמבר 2017

Is it just an accident ? זו רק תאונה

בלילה עינו אותי על ידי מניעת שינה באמצעות תקיפות גמא - אי אפשר לישון בגלל אזעקות. הם ביצעו 3 תקיפות במטרה להתיש אותי על מנת שאהרג בתאונת דרכים.
זה תואם עם מזג אויר קשה מאוד - גשם חזק וערפל.

על מנת להבטיח שזה יקרה הכניסו לי ברזל לתוך הצמיג, מה שגרם לתקר באמצע הנסיעה. זה קרה במקום שיש עבודות בכביש ואין שוליים, הכביש היה מאוד עמוס. הם תכננו שהתקר יקרה בדיוק במקום הכי מסוכן. התקר היה בגלגל קדמי שמאלי מצד שנוסעים בו רכבים בכביש ללא שוליים. התכנון היה שמישהו יתנגש ברכב או ידרוס אותי.

תסריט אפשרי נוסף שהם לקחו בחשבון, שבכביש מהיר בגלל מחסור לחץ אויר הצמיג יתחמם ויתפרק. אני אאבד שליטה ואהרג.

זה היה ניסיון התנקשות מתוכנן בחיי. מדובר על תוכנית רב שלבית עם גיבוי.

שרדתי כי הרכב הציל אותי. הרכב נשאר שלם ואני הצלחתי למנוע תאונה.

מישהו עלול לחשוב שזה סך הכל צירוף מקרים. אני לא מאמין בצירופי מקרים. שירותים החשאיים מתכננים שיטות רצח כדי שמוות יראה כמו מתאונה או ממחלה סופנית. יש להם מדענים שעורכים מחקרים, כמה זמן לחלק מתכת יקח לחדור את התמיג בהתאם למשקל הרכב ומהירות. זה נעשה כדי שהתקר בצמיג לא יוריד מיד את האויר בגלגל, אלא לאחר השהייה מסויימת. הם מכירים את הרכבים של הקרבנות שלהם ואת המסלולים הקבועים שלהם. בהתאם לכך אפשר לחשב באיזה מקום בדיוק הם רוצים תאונה, כלומר מתי בדיוק חלק המתכת יחדור והאויר ייצא. חלק מתכת הותקן בצמיג שלי במקום נגיש לידיים - כמו תמיד, כפי שאפשר ליראות בצילום.

אם הייתי נהרג עכשיו, זה היה ניראה כמו תאונה רגילה.

מי תכנן וביצע את התקיפה הזאת נגדי?
אותה 'בוצה שתוקפים אותנו כל הזמן. הם עברו הכשרה במכונים ממשלתיים מיוחדים, בהם לימדו אותם כיצד לבצע פעילות חבלה על מנ להרוג.

At night I have been deprived from sleep by gamma attacks - it is impossible to sleep because of alarms. Operators committed 3 gamma attacks as sleep deprivation torture. The purpose of these attacks to exhaust me so I'll get killed on drive because of fatigue.
It was scheduled when we had very difficult weather conditions for driving - heavy rain and mist.

To make sure that the plan will work, sharp metal object was inserted in my tire, this caused the tire to be flat during drive. It happened in place where the road was under construction, heavy traffic, narrow lanes and no shoulders. They planned this to happen in most dangerous place. The flat tire was from the driving side in the front, where all the heavy traffic is passing. They were hoping someone is going to ram me.

Another possible scenario which was taken in account is that the tire will overheat without air pressure on highway and will explode. They were hoping that I will lose control and get killed.

It was planned multi step assassination attempt.

I have survived, my car saved me and it is intact. I managed to avoid an accident.

Someone may say that it is just coincidence. But I don't believe in coincidences. Secret services developing methods of killing, so it will look like an accident or death from a disease. They have scientists working on research, they are able to  calculate when a metal object will penetrate the tire depending on speed and weight of the car. It is made this way to make sure that the flat tire will happen not immediately, but on drive in an expected place. Secret services know the routes of their victims, know their cars, so they can calculate exactly when the metal object will penetrate the tire so air will get out. Like always, metal part was installed in my tire in accessible place for hands, as you can see in photos.

If I would get killed, it would look just like another regular accident.

Who planned and executed this attack against me?
The group of people who are attacking us, they were trained in special government facilities, they know the methods of murder by sabotage.

יום שבת, 18 בנובמבר 2017

Neutron Attacks Evidence - ראיות לתקיפות ניטרונים

הסבר מפורט לסיבה מדוע תוקפים אותנו על ידי ניטרונים כתבתי כאן:
 http://terrorkrina.blogspot.co.il/2015/02/robbing-our-life.html
בפוסט מוסבר כיצד תקיפות ניטרונים מקצרות את החיים וכיצד ניטרונים שורפים את האנרגייה שנאגרת בגוף האדם.

להלן ראיות לתקיפות ניטרונים משבוע האחרון. מפעילי ציוד קרינה תקפו אותנו מידי יום פעמים מרובות על ידי מתקן קרינה ניטרונים.

כל תקיפת ניטרונים יש להחשיב בתור ניסיון התנקשות בחיים.
בתקיפות קרינה ניטרונים נפגעים גם שכנים בדירות שמסביב, כולל אשה בהיריון וילדים קטנים.
Detailed explanation why we are being attacked with neutron radiation device I wrote here:
I'm explaining in that post how neutron attacks causing lifespan shortening and how they are burning energy which  was collected by the victim's body.
Here is the evidence for neutron attacks from the last week. Radiation equipment operators attacked us with neutron radiation device every day.

Each neutron attack shall be considered as assassination attempt.
On neutron attacks also neighbors around are getting hurt, including pregnant women and small children.
 
14 Nov
Neutron attack against my father.
תקיפת ניטרונים נגד אבא שלי.


 


15 Nov
Neutron attack against my father.
תקיפת ניטרונים נגד אבא.
 

 
16 Nov
Neutron attack against my parents at night.
We observed elevated gamma background radiation up to 38 uR/h (normal levels are around 6uR/h), this is secondary gamma caused by neutrons. You can see in the attached clip.
תקיפת ניטרונים נגד ההורים שלי בלילה.
ראינו רמות קרינה גמא רקע גבוהות עד 38 מיקרו רנטגן לשעה הנורמה היא 6), זאת גמא משנית כתוצאה מניטרונים. אפשר לראות בקליפ המצורף.

 

 17 Nov
Neutron attack against my parents at night.
We observed elevated gamma background radiation up to 39 uR/h (normal levels are around 6uR/h), this is secondary gamma caused by neutrons. You can see in the attached clip.
 
תקיפת ניטרונים נגד ההורים שלי בלילה.
ראינו רמות קרינה גמא רקע גבוהות עד 39 מיקרו רנטגן לשעה הנורמה היא 6), זאת גמא משנית כתוצאה מניטרונים. אפשר לראות בקליפ המצורף.
 
 
 

Evidence For Evoking Apnea - ראיות לגרימת דום נשימה

דום נשימה בזמן השינה הוא מצב כאשר האדם לא נושם בזמן שהוא ישן. דום נשימה יכול להיות מרכזי כאשר המוח לא נותן פקודות לנשום או על ידי חסימה של דרכי נשימה. דום נשימה ארוך גורם להיפוקסיה (מחסור חמצן בדם). סטורצייה של חמצן בדם במצד נורמאלי היא בסביבות 95%, מתחת לזה כבר נחשב מחסור חמצן או היפוקסיה. סטורצייה של 80% נחשבת לבעיה שדורשת טיפול. סטורצייה מתחת ל60% נחשבת היפוקסיה חמורה, כלומר מחסור חמור של חמצן בדם, זה מצב מסוכן מאוד לחיים, עלול לגרום נזק בלתי הפיך למוח, ראיה, לב, איברים הפנימיים ומוות. ככל שרמת הסטורצייה נמוכה כך הסכנה גדולה יותר. מתחת ל40% נחשב היפוקסיה קיצונית, זה מצב שבו רוב האנשים ימותו מהר מאוד.
בן אדם בריא שעוצר את הנשימה שלו לא, הגוף שלו לא יאפשר לו לרדת לרמות סטורצייה מסוכנות. רק צוללנים מקצועיים שעברו אימונים מיוחדים מסוגלים להגיע לרמות נמוכות יותר למשל זמן קצר.

מעבר לסיבות פיזיאולוגיות שגורמות לדום נשימה מסוגים שונים, דום נשימה אפשר לגרום באופן מלאכותי על ידי הקרנה של המוח על ידי גלים אלקטרומגנטיים.
במצב של היפוקסיה האדם יהיה משותק וגם לא יהיה רגיש לכאבים. מפעילי ציוד קרינה משתמשים במצב הזה על מנת להקרין על הקרבן באמצעים שבמצב רגיל גורמים כאב בלתי נסבל ומאלצים את הקרבן לברוח מהמקום.

להלן ראיות שבועיות למצבי היפוקסיה שאבא שלי אותו גרמו מפעילי ציוד קרינה.

כל תקיפה מסוג זה יש להחשיב בתור ניסיון רצח.

השבוע תקיפות מסוג הזה היו אכזריות במיוחד. בכל לילה אבא שלי סבל מהיפוקסיה חמורה.Sleep apnea is a situation when the man does not breath during sleep. Apnea can can be central when the breain does not command to breath or obstructive, when there is a blockage of airway. Long apnea causing hypoxia (shortage of oxygen in the blood). On normal SpO2 is 95%, when the level drops below 80% it is considered as a problem which requires treatment. Levels below SpO2 60% are called severe hypoxia, this is very dangerous for life situation, can cause irreversible damage to brain, sight, heart internal organs and death. The lower SpO2 is, more dangerous it is for life. Levels below 40% are called extreme hypoxia, in this situation most of people will die very quickly.
If healthy man stops breathing on will, his body will not allow SPO2 levels get dangerously low. Only professional divers specially trained are able to maintain lower levels for very limited period of time.

In additional to physiological reasons which may cause apnea, there are artificial method of evoking apnea by irradiation of brain with electromagnetic waves.
Hypoxia paralyzes the man and acts like pain killer. Radiation equipment operators are using this method to irradiate the victim with devices which are causing on normal insufferable pain and forcing the victim to escape.
 
Each attack shall be considered as murder attempt.
 
This week attacks of this type were especially cruel. At each night my father was suffering from severe hypoxia.

12 Nov13 Nov

18 Nov

יום שני, 13 בנובמבר 2017

Cruel Tortures Against My Father - עינויים אכזריים נגד אבא שלי

במשך כל הלילה מפעילי ציוד קרינה עינו את אבא שלי באכזריות בלתי אנושית.

בישלו לאבא שלי איברים בפלג גוף התחתון, כולל איבר מין ורגליים. בגלל כאבים בלתי נסבלים אבא שלי לא יכול היה לישון ונאלץ לברוח מהמיטה. במשך שעות ארוכות הוא נאלץ להסתובב בלילה כדי שיעברו לו הכאבים.


הקרנות סיסטמטיות של רגליים נעשות במטרה לרצוח - הם פוגעים במח העצם, זה גורם למחלות דם כמו ליקמיה (סרטן דם).

זה אומר שהממשלה מממנת רוצחים, הם מממנים רצח של אזרחי עמם.

ב11 לנובמבר הגיעה מפעילת ציוד קרינה (בת משפחת החשודים) למשמרת של שבוע. בזמן המשמרת שלה סגנון העינויים היה שונה לחלוטין, העינויים היו אכזריים במיוחד. מידי לילה בישלו את ההורים שלי בעודם חיים תוך כדי גרימת כאב בלתי נסבל. הם השתמשו בנשק חום שגורם להרגיש כאילו חם מאוד ולהזיעה בצורה כבדה, בישלו איברים הפנימיים תוך כדי גרימת כאב בלתי נסבל.

During the entire night, local radiation equipment operators violently torture my father with inhuman cruelty.

They cooked my father's internal organs in lower parts of the body, including genitalia, and his legs. Because of insufferable pain my father forced walking around at night in the apartment, until the pain passed off.

Systematic irradiation of legs is made with a purpose to kill - the purpose is to damage bone marrow, cause blood disease like leukemia.

This means that the government is sponsoring murderers and sponsoring murder of its own citizens.

At 11Nov arrived radiation equipment operator (daughter of the suspected family) for a week shift. During her shift style of the tortures was completely different, my parents have been violently tortured. They cooked my parents alive inflicting insufferable pain. They used heat weapon which makes feel like it is very hot, my parents were been heavily sweating, they cooked internal organs inflicting insufferable pain.

יום שבת, 11 בנובמבר 2017

Evidence For Evoking Apnea - ראיות לגרימת דום נשימה

דום נשימה בזמן השינה הוא מצב כאשר האדם לא נושם בזמן שהוא ישן. דום נשימה יכול להיות מרכזי כאשר המוח לא נותן פקודות לנשום או על ידי חסימה של דרכי נשימה. דום נשימה ארוך גורם להיפוקסיה (מחסור חמצן בדם). סטורצייה של חמצן בדם במצד נורמאלי היא בסביבות 95%, מתחת לזה כבר נחשב מחסור חמצן או היפוקסיה. סטורצייה של 80% נחשבת לבעיה שדורשת טיפול. סטורצייה מתחת ל60% נחשבת היפוקסיה חמורה, כלומר מחסור חמור של חמצן בדם, זה מצב מסוכן מאוד לחיים, עלול לגרום נזק בלתי הפיך למוח, ראיה, לב, איברים הפנימיים ומוות. ככל שרמת הסטורצייה נמוכה כך הסכנה גדולה יותר. מתחת ל40% נחשב היפוקסיה קיצונית, זה מצב שבו רוב האנשים ימותו מהר מאוד.
בן אדם בריא שעוצר את הנשימה שלו לא, הגוף שלו לא יאפשר לו לרדת לרמות סטורצייה מסוכנות. רק צוללנים מקצועיים שעברו אימונים מיוחדים מסוגלים להגיע לרמות נמוכות יותר למשל זמן קצר.

מעבר לסיבות פיזיאולוגיות שגורמות לדום נשימה מסוגים שונים, דום נשימה אפשר לגרום באופן מלאכותי על ידי הקרנה של המוח על ידי גלים אלקטרומגנטיים.
במצב של היפוקסיה האדם יהיה משותק וגם לא יהיה רגיש לכאבים. מפעילי ציוד קרינה משתמשים במצב הזה על מנת להקרין על הקרבן באמצעים שבמצב רגיל גורמים כאב בלתי נסבל ומאלצים את הקרבן לברוח מהמקום.

להלן ראיות שבועיות למצבי היפוקסיה שאבא שלי אותו גרמו מפעילי ציוד קרינה.

כל תקיפה מסוג זה יש להחשיב בתור ניסיון רצח.


Sleep apnea is a situation when the man does not breath during sleep. Apnea can can be central when the breain does not command to breath or obstructive, when there is a blockage of airway. Long apnea causing hypoxia (shortage of oxygen in the blood). On normal SpO2 is 95%, when the level drops below 80% it is considered as a problem which requires treatment. Levels below SpO2 60% are called severe hypoxia, this is very dangerous for life situation, can cause irreversible damage to brain, sight, heart internal organs and death. The lower SpO2 is, more dangerous it is for life. Levels below 40% are called extreme hypoxia, in this situation most of people will die very quickly.
If healthy man stops breathing on will, his body will not allow SPO2 levels get dangerously low. Only professional divers specially trained are able to maintain lower levels for very limited period of time.

In additional to physiological reasons which may cause apnea, there are artificial method of evoking apnea by irradiation of brain with electromagnetic waves.
Hypoxia paralyzes the man and acts like pain killer. Radiation equipment operators are using this method to irradiate the victim with devices which are causing on normal insufferable pain and forcing the victim to escape.
 
Each attack shall be considered as murder attempt.
 
5 Nov
Attempt to murder my father by stopping his heart.
ניסיון לרצוח את אבא על ידי עצירת ליבו.
 
 9 Nov
Attempt to murder my father by stopping his heart.
ניסיון לרצוח את אבא על ידי עצירת ליבו.
11 Nov
Attempt to murder my father by stopping his heart (the graph was not shown in the blog).
Attempt to murder my father by evoking apnea, and causing severe hypoxia.
ניסיון לרצוח את אבא על ידי עצירת ליבו (הגרף לא יוצג בבלוג).
ניסיון לרצוח את אבא על ידי גרימת דום נשימה שגרמה להיפוקסיה חמורה.
 Neutron Attacks Evidence - ראיות לתקיפות ניטרונים

הסבר מפורט לסיבה מדוע תוקפים אותנו על ידי ניטרונים כתבתי כאן:
 http://terrorkrina.blogspot.co.il/2015/02/robbing-our-life.html
בפוסט מוסבר כיצד תקיפות ניטרונים מקצרות את החיים וכיצד ניטרונים שורפים את האנרגייה שנאגרת בגוף האדם.

להלן ראיות לתקיפות ניטרונים משבוע האחרון. מפעילי ציוד קרינה תקפו אותנו מידי יום פעמים מרובות על ידי מתקן קרינה ניטרונים.

כל תקיפת ניטרונים יש להחשיב בתור ניסיון התנקשות בחיים.
בתקיפות קרינה ניטרוניןם נפגעים גם שכנים בדירות שמסביב, כולל אשה בהיריון וילדים קטנים.Detailed explanation why we are being attacked with neutron radiation device I wrote here:
I'm explaining in that post how neutron attacks causing lifespan shortening and how they are burning energy which  was collected by the victim's body.
Here is the evidence for neutron attacks from the last week. Radiation equipment operators attacked us with neutron radiation device every day.

Each neutron attack shall be considered as assassination attempt.
On neutron attacks also neighbors around are getting hurt, including pregnant women and small children.

6 Nov
Neutron attack against my parents at night.
We observed elevated gamma background radiation up to 42 uR/h (normal levels are around 6uR/h), this is secondary gamma caused by neutrons. You can see in the attached clip.
תקיפת ניטרונים נגד ההורים שלי בלילה.
ראינו רמות קרינה גמא רקע גבוהות עד 42 מיקרו רנטגן לשעה (הנורמה היא 6), זאת גמא משנית כתוצאה מניטרונים. אפשר לראות בקליפ המצורף.


7 Nov
Four neutron attacks: two attacka against my parents at night, another attack against me at morning and attack against my father during daytime.
On another attack against my parents we observed elevated gamma background radiation up to 40 uR/h (normal levels are around 6uR/h), this is secondary gamma caused by neutrons. You can see in the attached clip.
ארבע תקיפות ניטרונים: שני תקיפות נגד ההורים שלי בלילה, תקיפה נגדי בבוקר ותקיפה נגד אבא במהלך היום.
בתקיפה נוספת נגד ההורים ראינו רמות קרינה גמא רקע גבוהות עד 40 מיקרו רנטגן לשעה (הנורמה היא 6), זאת גמא משנית כתוצאה מניטרונים. אפשר לראות בקליפ המצורף.


8 Nov
Neutron attack against me at night.
We observed elevated gamma background radiation up to 38 uR/h (normal levels are around 6uR/h), this is secondary gamma caused by neutrons. You can see in the attached clip.
תקיפת ניטרונים נגדי בלילה.
ראינו רמות קרינה גמא רקע גבוהות עד 38 מיקרו רנטגן לשעה (הנורמה היא 6), זאת גמא משנית כתוצאה מניטרונים. אפשר לראות בקליפ המצורף.
 9 Nov
 
Neutron attack against me at night.
We observed elevated gamma background radiation up to 45 uR/h (normal levels are around 6uR/h), this is secondary gamma caused by neutrons. You can see in the attached clip.
תקיפת ניטרונים נגדי בלילה.
ראינו רמות קרינה גמא רקע גבוהות עד 45 מיקרו רנטגן לשעה (הנורמה היא 6), זאת גמא משנית כתוצאה מניטרונים. אפשר לראות בקליפ המצורף.
 10 Nov
Two neutron attacks at night. One against me and one against my parents.

We observed on both attacks elevated gamma background radiation up to 39 uR/h (normal levels are around 6uR/h), this is secondary gamma caused by neutrons. You can see in the attached clips.
 
שתי תקיפות ניטרונים בלילה. אחת נגדי ואחת נגד ההורים שלי.
ראינו בשתי התקיפות רמות קרינה גמא רקע גבוהות עד 39 מיקרו רנטגן לשעה (הנורמה היא 6), זאת גמא משנית כתוצאה מניטרונים. אפשר לראות בקליפים המצורפים.
 
 
11 Nov

Neutron attack against my parents at night.
We observed elevated gamma background radiation up to 39 uR/h (normal levels are around 6uR/h), this is secondary gamma caused by neutrons. You can see in the attached clip.
תקיפת ניטרונים נגד ההורים שלי בלילה.
ראינו רמות קרינה גמא רקע גבוהות עד 39 מיקרו רנטגן לשעה (הנורמה היא 6), זאת גמא משנית כתוצאה מניטרונים. אפשר לראות בקליפ המצורף.
 


 

יום שישי, 10 בנובמבר 2017

Very Cruel Tortures Personal Initiative of Local Operators - עינויים מאוד אכזריים יוזמה אישית של מפעילי ציוד קרינה המקומיים

בלילה מפעילי ציוד קרינה המקומיים עינו את אבא שלי באכזריות בלתי אנושית: בישלו לאבא איברים הפנימיים בחלק גוף התחתון (כולל איברי מין) תוך כדי גרימת כאב בלתי נסבל. על מנת לגרום יותר נזק, החזיקו את אבא שלי בהיפוקסיה בזמן העינויים (היפוקסיה מחסור חמצן בדם, בין היתר פועלת בתור משכח כאבים ומחזיקה את הקרבן במצב של אבדן הכרה). כאשר אבא שלי הצליח להתעורר, הוא ברח ממקום השינה שלו ונדד בתוך הדירה במשך שעה כדי שהכאב יעבור.

בדירת החשודים פועלת בת משפחת החשודים מפעילת ציוד קרינה המקומית האכזרית ביותר.

אלו הם עינויים למטרת עינויים על מנת לגרום הנאה למפעילי ציוד קרינה פסיכומפטים, זה מזמן עבר את הצרכים של תוכנית ניסויים בלתי חוקייים על בני אדם, זו יוזמה אישית של מפעילי ציוד קרינה המקומיים.

אותי עינו על ידי מניעת שינה באמצעות תקיפות גמא מרובות (אי אפשר לישון בגלל האזעקות).

At night local radiation equipment operators tortured my father with inhuman cruelty: they cooked his internal organs in the lower part of the body (including gender organs) inflicting insufferable pain.
In order to inflict more damage, they held my father in hypioxia (hypoxia is shortage of oxygen in the blood, it also acts like pain killer and holds the victim unconscious). When my father managed to wake up, he escaped his sleeping place, he had to walk around in the apartment for an hour to make pain go away.

In suspected apartment working daughter of the suspected family, she is most cruel local radiation equipment operator.

It is by far more than needs of illegal experiments on humans, these are tortures for purpose of tortures, to make pleasure for psychopaths local radiation equipment operators, this is personal initiative of local radiation equipment operators.

They deprived me from sleep at night by attacking me multiple times with gamma radiation device (impossible to sleep bacasue of alarms).