נבחרו על ידי הקוראים Chosen by readers

יום רביעי, 16 באוגוסט 2017

When Illegal Experiment On Humans Goes Wrong - מה קורה כאשר ניסוי בלתי חוקי על בני אדם משתבש

שכנים רוצחים (מפעילי ציוד קרינה המקומיים) עובדים קשה מאוד למילוי פקודה של סוכנות ממשלתית חשאית לחסל אותנו בשקט, התקיפות שלהם הפכו לטרור קיצוני וגלוי.

בלילה הם ביצעו ניסיונות קיצוניים כדי לגמור את אבא על ידי גרימת דום נשימה סדרתי, מה שהוביל להיפוקסיה חמורה על גבול עם קיצונית של 43% חמצן בדם - סכנת מוות לא רק לקשיש חולה, אלא גם לאדם בריא. אבא שלי הצליח לשרוד את הלילה הזה. כמה עוד הוא יחזיק מעמד של ניסיונות רצח האלו?

הם תקפו אותנו על ידי מתקן קרינה ניטרונים. ראינו בלילה רמות קרינה גמא רקע גבוהות (אצלי 39 מיקרו רנטגן לשעה ואצל ההורים 42), זאת גמא משנית כתוצאה מניטרונים (הנורמה היא 6).

אותי תקפו 5 פעמים על ידי מתקן קרינה גמא בלילה בתור עינוי מניעת שינה (אי אפשר לישון בגלל האזעקות, ואי אפשר לכבות מד קרינה מחשש לקבל מנת קרינה קטלנית). המטרה שלהם להתיש אותי על מנת שאהרג בתאונת דרכים כתוצאה מעייפות. לא אכפת להם אם יהרגו גם אנשים תמימים אקראיים.

העדותש אתם קוראים כאן זה על ניסוי בלתי חוקי על בני אדם שהלך לא טוב, ועכשיו פושעים מסוכנות ממשלתית חשאית רוצים לנקות אחריהם כדי להמשיך ניסויים על אנשים אחרים. הם רוצים לגמור אותנו, העיקר שמוות יראה טבעי. סביר להניח אחרי שהם יחסלו אותנו הם יחסלו בצורה דומה שרשרת שלמה של אנשים מעורבים הם גם עדים לפשעים האלו.

ראיות יפורסמו בסוף השבוע אם כולנו נשרוד, אחרת יפורסמו פנים של האחראים למוות.

Neighbors murderers (local radiation equipment operators) working very hard to fulfill secret government agency order to exterminate us silently. Their attacks became extreme overt terrorism.

At night they committed extreme murder attempts on my father to finish his life by evoking serial apnea and causing almost extreme hypoxia with SpO2 43% - it is hazard for life not only for ill elderly, but also for a healthy man. My father managed to survive this night. How many more nights like this he will survive?

They attacked us with neutron radiation device. We observed at night elevated gamma background radiation (39uR/h in my sleep room and 42uR/h in my parents sleep room), this is secondary gamma caused by neutrons (normal levels are around 6uR/h).

They attacked me at night 5 times with gamma radiation device as sleep deprivation torture (impossible to sleep because of alarms, cannot turn off the dosimeter because afraid to get lethal radiation dose). They did it ti exhaust me so I'll get killed on drive because of fatigue. They don't care if any random people will also get killed. Most likely that after they will exterminate us, they will do the same with the entire chain of people who were involved because they are also witness.

The testimony you read here is about illegal experiment on humans which went wrong and now criminal government organization attempts to clean all traces so they could continue experiments on many others by killing us silently with naturally looking death.

Evidence will be published on weekend if we all will survive, or faces of the responsible will be published.

יום שלישי, 15 באוגוסט 2017

The Final Solution - הפתרון הסופי

בהתאם להוראה של סוכנות ממשלתית החשאית, מפעילי ציוד קרינה שוקדים עכשיו על הפתרון הסופי - לרצוח את כולנו.
התוכנית שלהם לרצוח אותנו אחד אחרי השני. כרגע המטרה הראשונה הוא אבא שלי, התוכנית לרצוח אותו באמצעות צבירת מנת קרינה קטלנית ו/או על ידי הפיקסיה בלילה (בלילה הם כמעט רצחו את אבא שלי על ידי גרימת היפוקסיה קיצונית שהיא מוות כמעט ודאי עבור קשיש חולה ואפילו עבור אדם בריא).

בלילה עבדה בת משפחת החשודים מפעילת ציוד קרינה המקצועית ביותר שעברה הכשרה ביחידה צבאית מיוחדת של פיקוד העורף שמבצעים ניסויים בלתי חוקיים על בני אדם עבור משרד הביטחון והממשלה. בהתאם לכך היא כמעט הצליחה לרצוח את אבא. אותי היא עינתה לקראת הבוקר בזמן השיטה על ידי גרימת כאב שיניים, אותה שיטת עינויים שבדרך כלל הם מענים את ההורים שלי. עכשיו בפעם הראשונה חשתי את מה שחשים הורים שלי בזמן שמענים אותם ככה. בצורה כזאת שרפו לאחרונה מספר שינויים לאבא שלי.

ממוצע מנת קרינה בלילות שמקבלים ההורים שלי עלתה. משמעותית. מידי יום ולילה תוקפים אותם פעמים מרובות על ידי מתקן קרינה ניטרונים. הכל במטרה לרצוח.

כך הלילה הורים שלי קיבלו מנת קרינה ממוצעת גדולה יותר בכ30 מילי רנטגן. את אבא תקפו בערב על ידי מתקן קרינה ניטרונים.

מה שאתם קוראים בבלוג, זה עדות מהקרבנות על אופן בו סוכנות ממשלתית חשאית מתכוונים לסיים את הניסוי הבלתי חוקי על בני אדם עלינו. הסיבה שהם רוצים לגמור אותנו בצורה כזאת כי חוששים שהפרשה תחשף וגורמים רשמיים יתיחסו לזה ברצינות (מה שלא היה מאפשר להם להמשיך), היא על מנת להמשיך לבצע את הניסויים האלו על אלפי אזרחים תמימים אחרים.

ראיות יפורסמו בסוף השבוע.

According to instructions from secret government agency, radiation equipment operators are working now on the final solution for our family - murder us all. Their plan is to murder us one by one. Now the primary target is my father, they are planning to finish him by accumulating large radiation dose and/pr by hypoxia at night (they almost murdered my father by evoking this night extreme hypoxia, this is almost certain death for ill elderly and even for a healthy man).

At night worked member of suspected family who is most professional local radiation equipment operator. She was trained in special army unit of Home Front Command which commits illegal experiments on humans for ministry of defense. Murder attempts at night were very professional, she almost succeed in murdering my father. In addition she tortured me during my sleep time at morning, she evoked tooth pain, it is the same torture they usually evoke to my parents, including when they burned several tooth to my father, now at the first time I was able to feel on my flesh this kind of torture.

Average radiation dose that my parents getting at night has increased by approximately 30mR. At evening operators attacked my father with neutron radiation device.

You are reading in my blog testimony from the victims about how secret government agency is going to finish the illegal experiment on us. The reason why they want finish use because they afraid that our disclosures can be brought to authorities which will look at this seriously (which will not allow them to continue illegal experiments on humans), to ensure continuation of illegals experiments on humans which are committed by them on thousands of innocent citizens.

Evidence will be published on weekend.

יום שני, 14 באוגוסט 2017

Why We Became Subjects For Illegal Experiments On Humans - מדוע הפכנו לקורבנות של ניסויים בלתי חוקיים על בני אדם

היום בוצעו 3 תקיפות ניטרונים נגד ההורים שלי (סוג קרינה גרעינית המסוכן ביותר).

בתקיפה אחת הופיעו רמות קרינה גמא רקע גבוהות עד 38 מיקרו רנטגן לשעה (הנורמה היא 6), זאת גמא משנית כתוצאה מניטרונים.

בשתי תקיפות נוספות נוספה מנת קרינה של 10 מיקרו סיוורט ניטרונים מהירים.

מטרת התקיפות האלו היא לרצוח את אבא שלי. מנות קרינה מצטברות בגוף עד לנקודה קריטים שהקרבן קורס. כפי שקרה ב4 אשפוזים האחרונים כאשר אבא שלי הגיע בגלל מנות קרינה גבוהות מאוד שקיבל.

התקיפות האלו מזמן עברו את גבול של ניסויים בלתי חוקיים על בני אדם, מדובר על טרור גלוי מצד מוסדות המדינה האחראים. הם נתנו הוראות למפעילי ציוד קרינה לרצוח את אבא שלי. התוכנית שלהם לרצוח אותנו אחד אחרי השני.

זה התחיל בתור ניסוי בלתי חוקי על בני אדם שמבוצע על ידי משרד הביטחון והממשלה. אבל כאשר התחלנו לחשוף את הפרשה, זה המשיך בתור עינוי למטרת כפיה לשתיקה. עכשיו כאשר הם ראו שלא נשתוק, המטרה שלהם לרצוח אותנו. בשום שלב הם לא שקלו אפשרות להפסיק לתקוף אותנו.

מדוע צרפו את אבא שלי ואת משפחתי לניסויים בלתי חוקיים על בני אדם?

1. פשע שנאת נכים: אבא שלי נכה ובדיוק כמו פשיסטים במלחמת העולם השניה, הממשלה רוצים לנצל את הנכים למטרות ביצוע ניסויים.
2. אנחנו שייכים לקהילה קטנה של אנשים שרובם נרצחו על ידי פשיסטים במלחמת העולם השניה. בממשלה חושבים שבגלל זה לאף אחד לא יהיה אכפת אם נמות.
3. בגלל חוסר מוסריות של הממשלה.

ראיות יפורסמו בסוף השבוע.

Today operators committed 3 neutron attacks against my parents (most dangerous sort of nuclear radiation).

On one attack we observed elevated gamma background radiation up to 38 uR/h (normal levels are around 6uR/h), this is secondary gamma caused by neutrons.

In another two attacks fast neutron dose increased by 10uSv every time. 

Purpose of the attacks to murder my father. Radiation doses are accumulating inside the victim's body until he cannot handle more dose and collapsing. This is how my father was hospitalized 4 times when got very large radiation doses.

These attacks exceeded long time ago illegal radiation experiments on humans which is are committed by the government and ministry of defense. It is overt terrorism from the responsible authorities. They commanded radiation equipment operators to assassinate my father. Their plan to murder us one by one.

It started as illegal experiments on humans which is committed by ministry of defense and the government.  When we started disclosing the issue, they started torturing us as coercion for silence. And now when they see that we continue to reveal it, they decided to murder us. On any stage they did not considered even as an option just stop attacking us.

Why initially they added my father and the family to the illegal experiment on  humans?

1. Disability hate crime: my father is a disabled person, they like fascists during WWII decided that non useful disabled persons can be used as subjects for experiments.
2. We belong to very small community of people, those who mostly were massacred by fascists during WWII. The government authorities believe that nobody will care if we die.
3. Because the government in or country has no moral.

Evidence will be published on weekend.

יום ראשון, 13 באוגוסט 2017

Illegal Radiation Experiments On Humans In Israel - ניסויי קרינה בלתי חוקיים על בני אדם בישראל

בדירת החשודים פועלת אחת מבנות משפחת החשודים שעברה הכשרה על ידי מפעילת ציוד קרינה המקומית המקצועית ביותר (זאת שעברה הכשרה ביחידה צבאית מיוחדת המבצעים ניסויים בלתי חוקים על בני אדם עבור משרד הביטחון והממשלה). כתוצאה מכך תקיפות ניטרונים נגד בני משפחתי הפכו לפנאטיים. הדחף לתקיפות של מפעילת ציוד קרינה שנמצאת כרגע בתורנות פשוט יוצא דופן.

כתוצאה מכך תקפו אותנו 4 פעמים על ידי מתקן קרינה ניטרונים.

2 תקיפות בלילה כאשר הופיעו רמות קרינה גמא רקע גבוהות (אצלי 38 ואצל ההורים 37 מיקרו רנטגן לשעה), זאת גמא משנית כתוצאה מניטרונים (הנורמה היא 6 מיקרו רנטגן לשעה), כפי שהיה אפשר לראות בראיות שיפרסמו בסוף השבוע.

ובשתי תקיפות נוספות נגד ההורים שלי נוספה מנת קרינה של ניטרונים (סוג קרינה גרעינית המסוכן ביותר) מהירים 10 מיקרו סיוורט.

כלומר ההורים שלי קיבלו סך הכל מנת קרינה ניטרונים מפלצתית של לפחות 30 מיקרו סיוורט ביממה האחרונה.

בנוסף לזה במהלך היום תוקפים אותנו במרץ רב על ידי מתקן קרינה גמא.

מדוע הם תוקפים אותנו כל כך הרבה עם מתקני קרינה גרעיניים?
זה חלק מניסויים בלתי חוקיים על בני אדם המבוצעים על ידי משרד הביטחון והממשלה.
נשמע מטורף?
אולי, אבל ההיסטוריה יודעת דוגמאות בהן ממשלות ביצעו ניסויים מסוג הזה על בני אדם.

בשנת 1995 הנשיא קלינטון התנצל מפני ניצולים ובני משפחותיהם אשר ללא ידיעתם ביצעו עליהם ניסויי קרינה הממומנים על ידי הממשלה שלהם. נשחפו כ4000 מחקרים שבוצעו עד 1974.
כאן אפשר לקרוא על זה עוד (באנגלית):http://articles.latimes.com/1995-10-04/news/mn-53213_1_radiation-experiments

אנחנו יודעים שהממשלה בישראל מממנת ומבצעת ניסויי קרינה בלתי חוקיים על בני אדם. הניסויים מסוג הזה מבוצעים עליי ועל בני משפחתי.  במקום להפסיק את הניסויים לאחר שפרסמנו באופן פומבי את העדות והראיות שלנו כאן בבלוג ופנינו למוסדות המדינה האחראים, הם ממשיכים. הניסויים האלו הפכו להיות טרור גלוי נגד נשפחתי.

הם מבצעים לא רק ניסויי קרינה, אלא מענים אותנו באכזריות, בודקים על מיני שיטות רצח חשאיות עלינו.

הראיות יפורסמו בסוף השבוע.

In suspected apartment working member of suspected family which was trained by most professional local radiation equipment operator (the one who was trained in special army unit who are committing illegal experiments on humans for ministry of defense and the government). Neutron attacks are fanatic. Operator attacking us with exceptional enthusiasm.

We have been attacked during last day 4 times with neutron radiation device.

Two neutron attacks at night when we observed elevated gamma background radiation (38 uR/h in my sleep room and 37 uR/h in my parents sleep room), it is secondary gamma caused by neutrons (normal levels are around 6uR/h), as you will be able to see in the evidence which will be published on weekend.

In another two attacks against my parents, dosimeter added every time 10uSv dose of fast neutrons (most dangerous type of nuclear radiation).

This means that my parents got monstrous neutron dose of at least 30uSv during last 24 hours period.

In addition, gamma attacks during daytime are extremely vigorous.

Why they attacks us so much with nuclear radiation devices?
This is part of illegal experiments which are committed by our government and ministry of defense on humans.
Sounds crazy?
Maybe, but the history knows examples of this kind of experiments committed by governments.

At 1995 Clinton apologized to the survivors and their families of those  who unknowingly were subjects for secret government sponsored radiation experiments. About 4000 secret studies through 1974 were disclosed.
Here you can read more:

We know that now Israeli government sponsoring this kind of illegal radiation experiments on humans and conducting them. Me and members of my family are test subjects in these experiments.
Instead of ceasing the experiments after we publicly disclosed them with our evidence and the testimony in the blog and in our applications for government authorities, they continue. These experiments became overt terrorism against my family.

They are conducting on us not only radiation experiments, but also torturing us and testing on us various silent murder technology.

Evidence will be published on weekend.

יום שבת, 12 באוגוסט 2017

Massive Extreme Attacks - תקיפות קיצוניות מרובות

בלילה נמשכו ניסיונות לרצוח את אבא שלי. ראו גרף המצורף.

אותי במשך כל הלילה עינו על ידי החזקתי בשדה אלקטרומגנטי עוצמתי. השדה כל כך חזק שאפילו משבש מכשירים אלקטרוניים, הקבצים במצלמה שמקליטה ראיות נפגעו בקצב נתונים של 100 קילובייט לשינה.

בצהריים הם תקפו אותי על ידי מתקן קרינה ניטרונים. צפינו ברמות קרינה גמא רגע גבוהות עד 41 מיקרו רנטגן לשעה, זאת גמא משנית כתוצאה מניטרונים (הרמות הרגילות צריכות להיות בסביבות 6 מיקרו רנטגן לשעה). אפשר לראות בקליפ המצורף.

ביום תקפו את אבא ואמא על ידי מתקן קרינה ניטרונים. מטרת תקיפות ניטרונים לצבור מנת קרינה גבוהה כדי לרצוח את ההורים שלי, כמו כן על מנת לגרום הזדקנות מואצת ולקצר תוחלת חיים.

At night murder attempts on my father continued. Please see attached graph.

I have been tortured for an entire night with high power electromagnetic field, the field was so strong, so it even disrupted electronic devices around me, including camera which recorded evidence. Video files in my camera were damaged in data rate by 100 kb/s.


At noon they attacked me with neutron radiation device. We observed elevated gamma background radiation up to 41uR/h, this is secondary gamma caused by neutrons (normal levels are around 6 uR/h). You can see in attached clip.

At daytime operators attacked my father and mother with neutron radiation device. Purpose of neutron attacks to accumulate large dose to kill my parents, and also to accelerate their aging for life span shortening.
video

יום שישי, 11 באוגוסט 2017

The Moment When My Father Supposed To Die - הרגע שאבא שלי היה אמור למות

בלילה מפעילי ציוד קרינה ניסו לגמור את חייו של אבא שלי. אפשר לראות בגרף המצורף את הרגע שאבא שלי היה אמור למות.

At night radiation equipment operators attempted to finish my father. You can see in the attached graph the moment when my father was supposed to die.


יום חמישי, 10 באוגוסט 2017

Enthusiasm For Tortures And Hatred - דחף לעינויים ושנאה

שכנים רוצחים כועסים עלינו שאנחנו מסרבים למות בשקט ומקשים על העבודה שלהם.

לכן הם התחילו לתקוף אותנו בפנאטיות על ידי מתקן קרינה גמא בתור עינוי ייחודי מניעת שינה ( אי אפשר לישון בגלל האזעקות). כרגע הם מבשלים לי את הראש על יד י מתקן רב עוצמה שגורם לצפצוף חזק מאוד באוזניים, מחזיקים אותי בסטרס, מבשלים לי רגליים ולא מאפשרים לי להרדם - המטרה כדי שאהרג בתאונת דרכים כתוצאה מעייפות. לא אכפת להם אם על הדרך יהרגו אנשים תמימים או זה שיפורסמו פנים שלהם ללא צינזור. כי כרגע הם מבעים את השנאה והגזענות שלהם.
בדירת החשודים עובדת כרגע אחת מבנות משפחת החשודים שעברה הכשרה על ידי בת משפחת החשודים שעברה הכשרה ביחידה צבאית מיוחדת של פיקוד העורף שמבצעים ניסויים בלתי חוקיים על בני אדם עבור משרד הביטחון והממשלה. את חוסר המקצועיות שלה היא מפצה על ידי שהאה קיצונית, אכזריות  ודחף חזק לעינויים.

במשך כל זמן העינויים שומעים הזזות של ציוד כבד מעל מקומות השינה שלנו.

Neighbors murderers expressing their rage on us because we refusing to die silently and making their work harder.

So they started attacking us fanatically with gamma radiation device multiple times as unique type of sleep deprivation torture (impossible to sleep because of alarms). Now they are cooking my head with high power radiation device which is causing severe ringing in ears, holding me in stress, cooling my legs and not allowing me to get some sleep - the purpose to make me get killed on drive because of fatigue. They don't care if random people will also die and that their faces will be published without censoring. Now they are expressing their hatred and racism.
In suspected apartment working one of suspected family daughters who was trained in special army unit of home front command who committing illegals experiments on humans for ministry of defense and the government. Lack of her professionalism is compensated by extreme hatred, violence and enthusiasm for tortures.

During all tortures time we hear movement of heavy equipment above our sleeping places.