נבחרו על ידי הקוראים Chosen by readers

יום רביעי, 19 ביולי 2017

Operators Executing Order To Murder Us - מפעילי ציוד קרינה מבצעים את הפקודה לרצוח אותנו

שכנים רוצחים מענים אותי על ידי מניעת שינה - מחזיקים אותי בסטרס על מנת שלא תהיה לי אפשרות להרדם. יש להם מתקן קרינה מיוחד למטרות האלו. הסיבה היא הם רוצים להתיש אותי על מנת שאהרג בתאונת דרכים. לא אכפת להם אם על הדרך יהרגו עוד אנשים תמימים. הדופק גבוה מעל 90 פעימות לדקה.

על מנת לוודא שאי אשן, הם תקפו אותי כבר 3 פעמים על ידי מתקן קרינה גמא (אי אפשר לישון בגלל האזעקות).
תקיפות גמא המשיכו, סך הכל 5 תקיפות בלילה.

בלילה הם תקפו אותי על ידי מתקן קרינה ניטרונים. ביום תקפו את אבא שלי.

בדירת החשודים עובדת רוצחת מקצועית שעברה הכשרה ביחידה מיוחדת של פיקוד העורף. היא עובדת במשך שבועות האחרונים באופן מאוד אינטנסיבי. היא לא גרה כאן כמו שאר מפעילי ציוד קרינה המקומיים אלא מגיעה רק לתורנויות. הסיבה שלאחרונה היא עובדת כל הזמן היא פקודה של סוכנות ממשלתית חשאית ממשרד הביטחון - היא חייבת להשלים את המשימה שלה ולרצוח אותנו.

הראיות יפורסמו בסוף השבוע אם כולנו נשרוד. אם לא, תמונות של המעורבים יפורסמו.

Neighbors murderers torturing me now with sleep deprivation torture - holding me in stress so I could not get sleep. They have special radiation device for this. Purpose of the attacks to exhaust me so I'll get killed on drive because of fatigue. They don't care if some random people will also get killed. My pulse rate is high, over 90 bpm.

To make sure that I'll not get sleep, the attacked me 3 times with gamma radiation device (impossible to sleep because of alarms).
In total, they committed at night 5 gamma attacks against me.

They attacked me at night with neutron radiation device. During daytime they attacked my father.

In suspected apartment lately working professional murderer who was trained in special unit of HFC (home front command). On last few weeks the attacks are very intense. She is not living here, but like rest local radiation equipment operators coming here for duties only. The reason why lately she is all the time on duty is an order that she received from secret government agency which belongs to ministry of defense - she must finish her mission: murder us.

Evidence will be published on weekend if we all will survive, or faces of the involved will be published.

יום שני, 17 ביולי 2017

Extreme Night Attacks - תקיפות קיצוניות בלילה

בלילה מפעילי ציוד קרינה המקומיים עינו אותי במשך שעות ארוכות על ידי מניעת שינה. החזיקו אותי בסטרס על מנת לא לאפשר לי להרדם, היה לי ברגיעה דופק לב גבוה. מטרת העינוי להתיש אותי על מנת שאהרג בתאונת דרכים כתוצאה מעייפות.

תקפו אותי בלילה מספר פעמים על ידי מתקן קרינה ניטרונים. הופיעו רמות קרינה גמא רקע גבוהות עד 43 מיקרו רנטגן לשעה (הנורמה היא 6), זאת גמא משנית כתוצאה מניטרונים.

מפעילי ציוד קרינה באכזריות ניסו לרצוח את אבא על ידי גרימת סדרות ארוכות של דום נשימה עם היפוקסיה חמורה עד 45%, עבור אדם חולה מבוגר זה מוות כמעט ודאי.

ראיות יפורסמו בסוף השבוע.

At night local radiation equipment operators deprived me from sleep for many hours. They held me in stress so I could not sleep, mu pulse rate at rest was high. Purpose of the torture to exhaust me so I'll get killed on drive because of fatigue.

They attacked me at night with neutron radiation device multiple times. We observed elevated gamma background radiation up to 43uR/h (normal levels are around 6), this is secondary gamma caused by neutrons.

Operators  violently attempted to assassinate my father at night, they evoked long series of apnea with severe hypoxia down to 45% SpO2, this is almost certain death for ill elderly.

Evidence will be published on weekend.

יום שבת, 15 ביולי 2017

The Modern Aktion T4 - תוכנית טי 4 המודרנית

בויקופדיה אפשר לקרוא על התוכנית המקורית. זה מבצע שנערך על ידי שלטונות של הנאצים בגרמניה לטיהור הגזע. הנאצים רצחו באמצעים שונים כמו תאי גזים אנשים חולים כרוניים, עם מומים וחולי נפש. אחרי שתוכנית הזאת באופן רשמי נגמרה ב1941, רוב הצוות, קצינים בדרגות גבוהות, טכנולוגיה של תאי גזים הועברה למשרד הפנים של הרייך, המחלקה הרפואית. בהמשך בוצעו ניסויים בתאי גזים ניידים בהם נרצחו כ3800 יהודים פולנים וכ4000 צוענים תחת האשלייה שמדובר בהעברה למקום מיגורים אחר. אחרי ועידת ואנזה, בהמשך לפיתוח טכנולוגיית השמדה תעשייתית, הטמיעו את זה במרכזי רצח בפולין. לקצינים שהיו חלק מתוכנית T4 היו תפקידי מפתח.

כרגע מפתחים עלינו תוכנית דומה, למשל על אבא שלי הנכה, הפעם בשימוש בטכנולוגיות מתקדמות כמו מתקני קרינה גרעיניים (גמא וניטרונים), מתקנים אלקטרומגנטיים (כמו מתקנים שגורמים לדום נשימה, דום לב וכד'), נשק ביאולוגי (וירוסים), נשק כימי (כגון שימוש בציאניד שיש עדויות לכך) ועוד. בשלך הבא יטמיעו את זה לשימוש המוני על אזרחים.  אך האידיאולוגיה המקורית נשארה וההיסטוריה חוזרת.
חלק מהטכנולוגיות כבר נמצאות בשלב הפיילוט (למשל על קשישים בהוסטלים, דירות סלולאריות) וחלק עדיין רק בפיתוח.

כל מי שמשתתף בניסויים, כולל מפעילי ציוד קרינה והדרג הניהולי עוברים ויעברו לתוכנית השמדה תעשייתית לתפקידי מפתח.

בבלוג שלי אתם רואים את הראיות לכך באופן יומיומי.
זה תלוי רק בציבור (האנשים שעדיין לא מודעים ולא מבינים שהם כבר קורבנות בתוכנית הזאת), אם תוכנית T4 החדשה תהפוך לרצח המוני תעשייתי, רק הפעם חשאי (כי נלמדו הלקחים ממלחמת העולם השניה) ובלתי מורגש כמעט לקורבנות עד שזה מאוחר מידי והם קורסים או שזה יעצור.
________________
את אבא ניסו לרצוח בלילה על ידי גרימת דום נשימה סדרתי מה שמוביל להיפוקסיה חמורה. אפשר לראות בגרף המצורף.

In Wikipedia you can read about the original program: https://en.wikipedia.org/wiki/Aktion_T4. It was an action committed by the Nazi government to cleanse the race. Nazis exterminated using different methods, such as gas chambers chronic patients, people with in born defects and mentally ill. This program officially ended by 1941, but most of staff and high ranking officers, and the gas chamber technology were transferred to medical division in ministry of interior. Later this technology was used in mobile gas chambers where they massacred 3800 Polish Jews and 4000 Gypsies under guise of "resettlement". After Wannsee Conference, followed by development of industrial extermination technologies, it was implemented in Poland murder centers. Officers who participated in T4 program, they had important roles in this.

Now similar program is on development, using us as subjects for experiments. For example, on my father who is a disabled person.  This time they are using advanced technologies, such as nuclear radiation weaponry (such as gamma and neutron radiation devices), electromagnetic weaponry (such as devices which are capable to evoke apnea or cardiac arest), biological weaponry (such as viruses), chemical weaponry (such was cyanide and we had testimonies about it), and so on.  After the development the technology will be implemented for mass murdering. Some of the technology is under development now, and some is already on pilot stage (like in hostels where live elderly, cellular apartments). The original ideology has remained and the history is returning.

All participants in the experiments, such as radiation equipment operators, managers, all will be transferred to the mass murder program in key roles.

In my blog you can see daily evidence for this.
It is up on the public now (the people who are not yet aware and don't understand that they are already victims in this program), will the modern T4 program become the industrial mass extermination, but this time silently (they learned the lesson of WWII), victims do not feel anything until it is too late and they collapse,  or it will stop.
_______________
At night operators attempted to murder my father by evoking serial apnea, which is causing severe hypoxia. You can see this in the attached graph.
 

יום שישי, 14 ביולי 2017

Local Operators Working Hard To Murder My Father - מפעילי ציוד קרינה המקומיים עובדים קשה כדי לרצוח את אבא שלי

מפעילי ציוד קרינה המקומיים ביצעו נסיונות קיצוניים לרצוח את אבא בלילה. הם הכניסו אותו מספר רב של פעמים להיפוקסיה חמורה על גבול עם היפוקסיה קיצונית למשך פרקי זמן ארוכים. זה מוות כמעט ודאי לאדם מבוגר חולה.
רמות חמצן בדם היו 44% למשך זמנים של 3 דקות ויותר.

אותי תקפו על ידי מתקן קרינה ניטרונים בלילה. הופיעו רמות קרינה גמא רקע גבוהות עד 38 מיקרו רנטגן לשעה (הנורמה היט 6), זאת גמא משנית כתוצאה מניטרונים. אפשר לראות בקליפ המצורף.

Local radiation equipment operators committed extreme murder attempts on my father at night. They put hi multiple times at night to severe hypoxia on border with extreme hypoxia for very long periods of time. It is almost certain death for ill elderly. SpO2 was 44% for 3 minutes and more.

I have been attacked at night with neutron radiation device. We observed elevated gamma background radiation up to 38 uR/h (normal levels are around 6uR/h), this is secondary gamma caused by neutrons. You can watch this in the attached clip.


video

יום חמישי, 13 ביולי 2017

Neutrton Attacks Against Disabled People - תקיפות ניטרונים נגד נכים

היום תקפו את ההורים שלי על ידי מתקן קרינה ניטרונים במקום ציבורי. זה קרה בחניית נכים של סופר מרקט גדול. במקום הזה תקיפות גרעיניות הן דבר שבשגרה. כל פעם יש שם רכב שמצוייד במתקני קרינה שנמצא בתורנות ובן אדם שמפעיל את מתקן הקרינה כל פעם שמגיע נכה לחניה.

למרות הסכנות של שימוש במתקן קרינה ניטרונים במקום ציבורי, בגלל שהקרינה חודרת ומתפזרת בצורה כזאת שאנשים מסביב גם נפגעים, כולל ילדים ונשים בהריון, הם משתמשים בזה במקומות צבוריים.

אותי תקפו על ידי מתקן קרינה ניטרונים בלילה. הופיעו רמות קרינה גמא רקע גבוהות עד 38 מיקרו רנטגן לשעה (הנורמה היט 6), זאת גמא משנית כתוצאה מניטרונים. אפשר לראות בקליפ המצורף.

Today my parents have been attacked with neutron radiation at public place. It happened in parking lot of a large super market. In that place nuclear attacks are usual thing. Every time there is specially equipped vehicle with radiation devices on duty with a man who operates the device each time when disabled person parks in the dedicated parking place.

Despite the risks of neutron radiation device usage in public places, because the radiation spreads over and there are a lot of random people who get hit, including children and pregnant women, they are still using it in public places.

I have been attacked at night with neutron radiation device. We observed elevated gamma background radiation up to 38 uR/h (normal levels are around 6uR/h), this is secondary gamma caused by neutrons. You can watch this in the attached clip.

video

יום רביעי, 12 ביולי 2017

Radiation Equipment Operators Got Order And Approval To Murder Us - מפעילי ציוד קרינה קיבלו פקודה ואישור לרצוח אותנו

שכנים רוצחים מחזיקים אותי ואת אמא שלי בסטרס, כדי שלא נוכל לישון. נגדי זה ניסיון התנקשות בחיי כי אני עלול לההרג בתאונת דרכים כתוצאה מעייפות.

באותו הזמן הם מנסים לגמור את אבא שלי על ידי גרימת דום נשימה מה שמוביל להיפוקסיה רצחנית. לפנ זמן קצר מצאתי אותו מפרכס, זה היה קשה להעיר אותו כדי שהוא שוב יתחיל לנשום. ייתכן שאם לא הייתי בא אליו, הוא היה מת.

במשך כל זמן העינויים אנחנו שומעים בבירור צעדים של שכני מלמעלה מעל מקומות השינה שלנו, הם כל הזמן מזיזים ציוד כבד.

בלילה הם תקפו אותי ואת ההורים שלי על ידי מתקן קרינה ניטרונים. הופיעו רמות קרינה גמא רקע גבוהות, אצלי עד 42 מיקרו רנטגן לשעה ואצל ההורים שלי 45 מיקרו רנטגן לשעה (הנורמה היא 6). זאת גמא משנית כתוצאה מניטרונים.

את אבא תקפו ביום על ידי מתקן קרינה ניטרונים בפעם נוספת.

זה ברור שהם קיבלו פקודה ואישור מסוכנות חשאית של משרד הביטחון לרצוח את כל בני המשפחה שלי. הם מצואים אותנו להורג עכשיו.

Neighbors murderers are holding me and my mother in stress so we could not sleep. For me it is assassination attempt because I could get killed on drive because of fatigue.

At the same time they are attempting to finish my father by evoking apnea which leads to deadly hypoxia. I just found my father in convulsions, it was not easy to make him up and make him breathing again. Possibly if I wouldn't go to him, he was dead by now.

During all the tortures time we clearly hear footsteps neighbors from apartment above, they all the time walk above our sleeping places and moving heavy equipment.

At night they attacked me and my parents with neutron radiation device. We observed elevated gamma background radiation, in my sleep room up to 42 uR/h and in my parents sleep room 45 uR/h (normal levels are around 6 uR/h). This is secondary gamma caused by neutrons.

During daytime they committed another neutron attack against my father.

It is clear they got order and permission from secret agency which belongs to ministry of defense to murder all members of my family. They are executing us now.video
video

יום שלישי, 11 ביולי 2017

Local Torturers Expressed Their Hatred And Racism - הסדיסטים המקומיים הביעו את השנאה והגזענות שלהם

את הלילה הזה שכנים רוצחים ניצלו כדי להביע את השנאה והגזענות שלהם. הלילה היה מוקדש לעינויים אכזריים במיוחד של ההורים שלי.
הם תקפו את ההורים שלי 5 פעמים על ידי מתקן קרינה גמא בתור עינוי מניעת שינה (אי אפשר לישון בגלל האזעקות) ובתור התעללות.

בערב כאשר הם התעוררו אחרי שישנו כל היום לאחר לילה עינויים מפרך, הם תקפו את אבא שלי על ידי מתקן קרינה ניטרונים.

זה היה בנוסף לניסיונות לרצוח את אבא בלילה, כפי שאתם יכולים לראות בגרף המצורף.

Neighbors murderers used this night for expression of their hatred and racism. This night was devoted for exceptionally cruel tortures of my parents.
They attacked my parents at night 5 times with gamma radiation device, they did it for sleep deprivation torture (impossible to sleep because of alarms) and as abuse.

At evening, when they waked up after sleeping all the day because they tortured my parents for the entire night, they immediately attacked my father with neutron radiation device.

It was in addition to murder attempts which were committed on my father at night, as you can see in the attached graph.