נבחרו על ידי הקוראים Chosen by readers

יום שלישי, 24 באוקטובר 2017

The Meaning Of Automatic Publication You Will See - המשמעות של פרסום אוטומטתי שתראו

שכנים רוצחים חוזרים על אותה סכימת העינויים בלילה כמו בלילה הקודם. הם באכזריות מונעים ממני שינה, המטרה של התקיפות לגרום לי לההרג בתאונת דרכים כתוצאה מעייפות. הם יודעים שהיום מצפה לי יום קשה במיוחד ולכן מכינים אותי לזה.

במהלך כל זמן העינויים אני שומע צעדים והזזות של ציוד כבד מעל מקום השינה שלי.

אם תיראו פרסום אוטומתי של תמונות בלתי מצונזרות של האחראים. זה אומר שקרה משה רע לי או למישהו אחר במשפחתי.

Neighbors murderers repeating the same torture scheme this night like at the previous night. They are violently depriving me from sleep, the purpose of the attacks make me get killed on drive because of fatigue. They know that today very difficult day is awaiting me, so they are preparing me for it.

During all tortures time I clearly hear footsteps and movement of heavy equipment above my sleeping place.

If you will see publication of uncensored faces of the responsible people, this means something bad happened to me or anybody else in m family.

יום שני, 23 באוקטובר 2017

Violent Tortures - עינויים אכזריים

מפעילי ציוד קרינה המקומיים באכזריות מנעו ממנו ומהורים שלי לישון במשך כל הלילה. הם השתמשו במתקן אלקטרומגנטי רב עוצמה שהחזיק אותנו בסטרס. המתקן כל כך חזק ששיבש קבצים של מצלמה שמקליטה ראיות, קצב הנתונים נפגע כפי שקורה רק בגלל הפרעות אלקטרומגנטיות.

בנוסף כדי לוודא שלא אשן בלילה, הם תקפו אותי 3 פעמים על ידי מתקן קרינה גמא (אי אפשר לישון בגלל האזעקות), זו שיטה ייחודית של עינוי מניעת שינה שהינה פרי המצאה של מפעילי ציוד קרינה המקומיים.

מטרתם בעינוי מניעת שינה שבוצעה נגדי להתיש אותי על מנת שאהרג בתאונת דרכים כתוצאה מעייפות. לא אכפת להם אם ימותו גם אנשים אקראיים.

בנוסף לזה הם עינו אותנו על ידי מתקן רב עוצמה שגורם להזיע בכל האזורים בגוף שלא מכוסים על ידי שמיחה. כולנו התעוררנו עם זיעה כבדה, למרות שהיה קריר והמזגן עבד בעוצמה גבוהה.

הם תקפו את ההורים שלי בלילה על ידי מתקן קרינה ניטרונים, הופיעו רמות קרינה גמא רקע גבוהות כתוצאה מניטרונים (גמא משנית). לפי מד קרינה מסוג צבאי שמודד במשולב מנה גמא וניטרונים, נוספה מנת ניטרונים של כ20~30 מיקרו רנטגן לראש שלהם.

הראיות יפורסמו בסוך השבוע.

Local radiation equipment operators violently deprived me and my parents from sleep for the entire night. They used high power electromagnetic device to hold us in stress. The device was so powerful, it broke all nigh files from camera which is recording evidence, data rate was damaged, this is happening only on electromagnetic interference.

In addition, to make sure I'll not sleep at night, they attacked me 3 times with gamma radiation device (impossible to sleep because of alarms), this is unique method of sleep deprivation torture created by creativity of local radiation equipment operators.

Purpose of depriving me from sleep is to exhaust me so I'll get killed on drive because of fatigue. They don't care if random people will also get killed.

In addition, they tortured us with device which is causing heavy sweating in all parts of the body which are not covered by a blanket. It happened despite cold weather and air condition which worked on full power.

They attacked my parents at night with neutron radiation device, we observed elevated gamma background radiation, this is secondary gamma caused by neutrons. According to military grade combined gamma and neutrons dosimeter, my parents got neutron dose of 20~30uR to their head.

Evidence will be published on weekend.

יום שבת, 21 באוקטובר 2017

Neutron Attacks Evidence - ראיות לתקיפות ניטרונים

הסבר מפורט לסיבה מדוע תוקפים אותנו על ידי ניטרונים כתבתי כאן:
 http://terrorkrina.blogspot.co.il/2015/02/robbing-our-life.html
בפוסט מוסבר כיצד תקיפות ניטרונים מקצרות את החיים וכיצד ניטרונים שורפים את האנרגייה שנאגרת בגוף האדם.

להלן ראיות לתקיפות ניטרונים משבוע האחרון. מפעילי ציוד קרינה תקפו אותנו מידי יום פעמים מרובות על ידי מתקן קרינה ניטרונים.
Detailed explanation why we are being attacked with neutron radiation device I wrote here:
I'm explaining in that post how neutron attacks causing lifespan shortening and how they are burning energy which  was collected by the victim's body.
Here is the evidence for neutron attacks from the last week. Radiation equipment operators attacked us with neutron radiation device every day.
 
15 Oct
5 neutron attacks. 4 attacks against my parents one attack against me.
On two of the attacks we observed elevated gamma background radiation up to 38uR/h (normal levels are around 6uR/h), this is secondary gamma caused by neutrons. You can see in attached clips.
 
5 תקיפות ניטרונים. 4 תקיפות נגד ההורים שלי, תקיפה אחת נגדי.
 בשתי מתוך התקיפות, ראינו רמות קרינה גמא רקע גבוהות עד 38 מיקרו רנטגן לשעה (הנורמה היא 6), זאת גמא משנית כתוצאה מניטרונים. אפשר לראות בקליפים המצורפים.
 

video
video
16 Oct
2 neutron attacks against my parents.
2 תקיפות ניטרונים נגד ההורים שלי.17 Oct
2 neutron attacks against my parents.
On one of the attacks we observed elevated gamma background radiation up to 40uR/h (normal levels are around 6uR/h), this is secondary gamma caused by neutrons. You can see in attached clip.
2 תקיפות נגד ההורים שלי.
 באחת מתוך התקיפות, ראינו רמות קרינה גמא רקע גבוהות עד 40 מיקרו רנטגן לשעה (הנורמה היא 6), זאת גמא משנית כתוצאה מניטרונים. אפשר לראות בקליפ המצורף.

video


18 Oct
2 neutron attacks, one against me and one against my parents.
On attack against me,  we observed elevated gamma background radiation up to 40uR/h (normal levels are around 6uR/h), this is secondary gamma caused by neutrons. You can see in attached clip.
2 תקיפות ניטרונים - אחת נגדי ואחת נגד ההורים שלי.
 בתקיפה נגדי, ראינו רמות קרינה גמא רקע גבוהות עד 40 מיקרו רנטגן לשעה (הנורמה היא 6), זאת גמא משנית כתוצאה מניטרונים. אפשר לראות בקליפ המצורף.
video
 

19 Oct
We observed elevated gamma background radiation up to 38uR/h (normal levels are around 6uR/h), this is secondary gamma caused by neutrons. You can see in attached clip.
ראינו רמות קרינה גמא רקע גבוהות עד 38 מיקרו רנטגן לשעה (הנורמה היא 6), זאת גמא משנית כתוצאה מניטרונים. אפשר לראות בקליפ המצורף.
video
20 Oct
3 neutron attacks. Two attacks against me and attack against my parents.
On on of attacks against me,  we observed elevated gamma background radiation up to 38uR/h (normal levels are around 6uR/h), this is secondary gamma caused by neutrons. You can see in attached clip.
3 תקיפות ניטרונים. שתי תקיפות נגדי ותקפה אחת נגד ההורים שלי.
 באחת התקיפות נגדי, ראינו רמות קרינה גמא רקע גבוהות עד 38 מיקרו רנטגן לשעה (הנורמה היא 6), זאת גמא משנית כתוצאה מניטרונים. אפשר לראות בקליפ המצורף.
video
 
21 Oct
On neutron attack against me, we observed elevated gamma background radiation up to 38uR/h (normal levels are around 6uR/h), this is secondary gamma caused by neutrons. You can see in attached clip.
בתקיפת ניטרונים נגדי ראינו רמות קרינה גמא רקע גבוהות עד 38 מיקרו רנטגן לשעה (הנורמה היא 6), זאת גמא משנית כתוצאה מניטרונים. אפשר לראות בקליפ המצורף.
video

 

Evidence For Evoking Apnea - ראיות לגרימת דום נשימה

דום נשימה בזמן השינה הוא מצב כאשר האדם לא נושם בזמן שהוא ישן. דום נשימה יכול להיות מרכזי כאשר המוח לא נותן פקודות לנשום או על ידי חסימה של דרכי נשימה. דום נשימה ארוך גורם להיפוקסיה (מחסור חמצן בדם). סטורצייה של חמצן בדם במצד נורמאלי היא בסביבות 95%, מתחת לזה כבר נחשב מחסור חמצן או היפוקסיה. סטורצייה של 80% נחשבת לבעיה שדורשת טיפול. סטורצייה מתחת ל60% נחשבת היפוקסיה חמורה, כלומר מחסור חמור של חמצן בדם, זה מצב מסוכן מאוד לחיים, עלול לגרום נזק בלתי הפיך למוח, ראיה, לב, איברים הפנימיים ומוות. ככל שרמת הסטורצייה נמוכה כך הסכנה גדולה יותר. מתחת ל40% נחשב היפוקסיה קיצונית, זה מצב שבו רוב האנשים ימותו מהר מאוד.
בן אדם בריא שעוצר את הנשימה שלו לא, הגוף שלו לא יאפשר לו לרדת לרמות סטורצייה מסוכנות. רק צוללנים מקצועיים שעברו אימונים מיוחדים מסוגלים להגיע לרמות נמוכות יותר למשל זמן קצר.

מעבר לסיבות פיזיאולוגיות שגורמות לדום נשימה מסוגים שונים, דום נשימה אפשר לגרום באופן מלאכותי על ידי הקרנה של המוח על ידי גלים אלקטרומגנטיים.
במצב של היפוקסיה האדם יהיה משותק וגם לא יהיה רגיש לכאבים. מפעילי ציוד קרינה משתמשים במצב הזה על מנת להקרין על הקרבן באמצעים שבמצב רגיל גורמים כאב בלתי נסבל ומאלצים את הקרבן לברוח מהמקום.

להלן ראיות שבועיות למצבי היפוקסיה שאבא שלי אותו גרמו מפעילי ציוד קרינה.Sleep apnea is a situation when the man does not breath during sleep. Apnea can can be central when the breain does not command to breath or obstructive, when there is a blockage of airway. Long apnea causing hypoxia (shortage of oxygen in the blood). On normal SpO2 is 95%, when the level drops below 80% it is considered as a problem which requires treatment. Levels below SpO2 60% are called severe hypoxia, this is very dangerous for life situation, can cause irreversible damage to brain, sight, heart internal organs and death. The lower SpO2 is, more dangerous it is for life. Levels below 40% are called extreme hypoxia, in this situation most of people will die very quickly.
If healthy man stops breathing on will, his body will not allow SPO2 levels get dangerously low. Only professional divers specially trained are able to maintain lower levels for very limited period of time.

In additional to physiological reasons which may cause apnea, there are artificial method of evoking apnea by irradiation of brain with electromagnetic waves.
Hypoxia paralyzes the man and acts like pain killer. Radiation equipment operators are using this method to irradiate the victim with devices which are causing on normal insufferable pain and forcing the victim to escape.

Here is weekly evidence of hypoxia which was evoked by operators on my father.
15Oct
Operators almost murderered my father by stopping his heart.
מפעילי ציוד קרינה כמעט רצחו את אבא שלי על ידי עצירת ליבו
 18Oct
20Oct
Operators almost murdered my father by evoking serial apnea, they held my father in extreme hypoxia. This is certain death for ill eldely. He survived only by a miracle.
מפעילי ציוד קרינה כמעט רצחו את אבא שלי על ידי גרימת דום נשימה סדרתי, הם החזיקו אותו בהיפוקסיה קיצונית. זה מוות ודאי עבור קשיש חולה. אבא שלי שרד בנס.

21Octיום שישי, 20 באוקטובר 2017

Extreme Murder Attempts And Violent Nuclear Attacks - ניסיונות רצח קיצוניים ותקיפות גרעיניות אכזריות

בלילה מפעילי ציוד קרינה ניסו לרצוח את אבא שלי באמצעות גרימת דום נשימה סדרתי. הם הכניסו אותו להיפוקסיה (מחסור חמצן בדם) קיצונית, זה מצב של מוות ודאי עבור קשיש חולה. אבא שלי שרד בנס. רמות חמצן בדם ירדו ל40%.

למפעילי ציוד קרינה המקומיים לא אכפת מאשה בהיריון והילדים שלה והם ממשיכים לתקוף אותנו על ידי מתקן קרינה ניטרונים פעמים מרובות, למרות שבבנין כל השכנים נפגעים מזה, כולל קרינה חוזרת אפילו לדירת מפעילי ציוד קרינה, הם יודעים את זה, לכן בדירת מםפעילי ציוד קרינה יש רק מי שעובד בתורנות.
הם לא מבאים לשם את החברים או הילדים שלהם. הדירה משמשת רק בתור מחנה תקיפה ומפעילי ציוד קרינה עובדים בה בתורנויות.

ראיות יפורסמו מחר.

At night radiation equipment operators attempted to assassinate my father by evoking serial apnea. They put him to extreme hypoxia (shortage of oxygen in the blood), this is certain death for ill elderly. My father managed to survive this by miracle.

Local radiation equipment operators don't care about pregnant women and her children, so they continuously attacking us with neutron radiation device, they committed multiple attacks, despite the fact that other members are getting hurt by this as well, and even operators themselves because some of the radiation is returning, but they know this and only operator on shift is in the apartment. 
They don't bring there friends and their children. That apartment is used only as attack camp, and operators are working there on shifts.

Evidence will be published tomorrow.

יום רביעי, 18 באוקטובר 2017

Non Stop Neutron Attacks - תקיפות ניטרונים בלתי פוסקות

השבוע לא עובר יום מבלי שמפעילי ציוד קרינה תוקפים אותנו על ידי מתקן קרינה ניטרונים.
אתמול תקפו את ההורים שלי. היום תקפו את ההורים שלי ואותי.
בתקיפה נגד ההורים נוספה מנת קרינה 10 מיקרו סיוורט של ניטרונים מהירים.
בתקיפה נגדי צפינו ברמות קרינה גמא רקע גבוהות עד 40 מיקרו רנטגן לשעה (הנורמה היא 6), זאת גמא משנית כתוצאה מניטרונים.

קרינת ניטרונים חודרת גם לדירת שכנים שגרמים בדירות סמוכות. כולל דירה שבה גרים אשה בהריון וילדים. חשיפה של עובר לקרינת ניטרונים מסוכנת מאוד, חשיפה של הילדים מסוכנת מאוד גם היא. גוף שמתפתח עלול להנזק קשה מאוד. זאת אחת הסיבות למה בארץ נולדים ילדים שהם כבר חולים בסרטן.

בנוסף לזה מידי לילה באכזריות בלתי אנושית מענית את ההורים שלי. מפעילי ציוד קרינה מבשלי אותם בעודם חיים באמצעות מתקן אלקטרומגנטי רב עוצמה, זה גורם להורים שלי כאב בלתי נסבל, הם מתפתלים בכאבים.

הראיות יפורסמו בסוף השבוע.

This week, radiation equipment operators not missing even a single day for neutron attacks.
Yesterday they attacked my parents with neutron radiation device. Today they attacked my parents and me with neutron radiation device.
On attack against my parents dose of 10Sv fast neutrons was added.
On attack against me we observed elevated gamma background radiation up to 40uR/h (normal levels are around 6uR/h), this is secondary gamma caused by neutrons.

Neutron radiation is penetrating to neighbors who are living in adjacent apartments. Including apartment where pregnant woman is living with small children. Exposure of fetus with neutron radiation is extremely dangerous, exposure of children to this radiation is very dangerous as well. Developing organism can be severely damaged. This is one of the reasons why children in our country are getting born with cancer.

In addition operators violently cooking my parents alive with high power electromagnetic device. My parents suffering from insufferable pain, they are twisting in pain every night.

Evidence will be published on weekend.

יום שני, 16 באוקטובר 2017

Forcing Collapse Of My Parents With Neutron Attacks - גורמים לקריסת ההורים שלי באמצעות תקיפות ניטרונים

מפעילי ציוד קרינה המקומיים ממהרים מאוד לצבור בתוך ההורים שלי מנות קרינה ניטרונים גדולות מאוד, התוכנית היא לאלץ את ההורים שלי להתאשפז בבית חולים (כדי לאסוף מידע אודות הקרינה במסגרת הניסוי) או להרוג אותם. הם ביצעו היום שני תקיפות ניטרונים נוסות נגד ההורים שלי. כאן אני מסביר מה הנזק של תקיפות מסוג כזה:
http://terrorkrina.blogspot.co.il/2015/02/robbing-our-life.html

בנוסף, הם תקפו אותי 3 פעמים בלילה על ידי מתקן קרינה גמא בתור עינוי מניעת שינה (אי אפשר לישון בגלל האזעקות).
מטרת התקיפות להתיש אותי על מנת שאהרג בתאונת דרכים כתוצאה מעייפות.

הראיות יפורסמו בסוף השבוע.

Local radiation equipment operators are in hurry to accumulate in my parents very large neutron doses, the plan is force my parents to get hospitalized (it will allow to collect medical data which is required as part of illegal experiment on humans) or to get killed by radiation. They committed today another two neutron attacks against my parents. Here I explained the damage which is caused ny neutron radiation:

In addition they attacked me 3 times with gamma radiation device at night as sleep deprivation torture (impossible to sleep because of alarms). Purpose of the attacks is to exhaust me so I'll get killed on drive because of fatigue.

Evidence will be published on weekend.