נבחרו על ידי הקוראים Chosen by readers

יום רביעי, 21 בפברואר 2018

I'm Being Now Violently Tortured - עכשיו מענים אותי באכזריות

בדיוק ברגע כאשר הלכתי לישון, שכנים מדירה שמעלינו מיד התחילו את משמרת העינויים הלילית שלהם. כמו תמיד זה התחיל בצעדים והזזות של ציוד כבד למקום מעל המיטה שלי.

הלילה הם מענים אותי באכזריות קיצונית באמצעות מתקן קרינה אלטרןמגנטי צבאי עוצמתי בשילוב עם מתקן עינוי מבוסס רעש. הם מבשלים אותי ומחזיקים אותי בסטרס. ברגע שהפ מפעילים את המתקן בעוצמה גבוהה כל הגוף שלי רועד ויש לי זיעה כבדה.

מטרת העינויים להתיש אותי על מנת שאהרג בתאונת דרכים כתוצאה מעייפות. לא אכפת להם אם אנשים אקראיים יהרגו גם.

הפעילות הזאת של טרור ועוינויים אלקטרומגנטים נעשת במסדרת פעילות של ארגון ממשלתי האחראי על ניסויים בלתי חוקיים על בני אדם ותוכנית השמדת האזרחים.
הארגון בוחר אנשים להיות מפעילי ציוד קרינה מאנשים שהם חושבים מתאימים להפוך בקלות למענים סטידסטים ורוצחים. השכנים שלנו מראים שהבחירה שלהם הייתה נכונה, בני המשפחה שעברו הכשרה ביחידה מיוחדת של פיקוד העורף מלמדים את כל בני משפחתם להפעיל מתקני קרינה.

עדכון 8:40 בבוקר:
שכנים רוצחים תקפו את ההורים שלילחה בלילה פעמיים על ידי מתקן קרינה ניטרונים.
אותי תקפו 4 פעמים על ידי מתקן קרינה גמא בתור עינוי מניעת שינה (אי אפשר לישון בגלל האזעקות).
זה טרור גרעיני.
כל התקיפות בוצעו על ידי בת משפחת החשודים מפעילת ציוד קרינה האכזרית ביותר. היא עברה הכשרה להפוך למפעילת ציוד קריהנה ביחידה מיוחדת של פיקוד העורף.

מאותו רגע שמפעילי ציוד קרינה המקומיים קיבלו מארגון ממשלתי מתקני קרינה שמסוגלים לרצוח ולגרום למחלות רצחניות, הם קיבלו מהממשלה אישור אבסולוטי לרצוח כדי מי שהם רק רוצים. מכיוון שאין בקרה במי פוגע נשק קרינה שהם משתמשים מנות קרינה אלו עלולים לרצוח אנשים אקראיים או שכנים מקומות אחרות. שכנים מקומות אחרות כבר נרצחו בגלל התקיפות האלו.

Right when I went to sleep, neighbors from apartment above started their night torture shift on me. Like always, it started with footsteps and movement of heavy equipment above my sleeping place.

This night they are torturing me with extreme violence using high power military grade electromagnetic device combined with noise torture device. They are cooking me alive and holding me in stress. When they activate the device on high power, my whole body is vibrating and I have heavy sweating.

Purpose of tortures to exhaust me so I'll get killed on drive because of fatigue. They don't care if random people will also get killed.

This activity of electromagnetic terrorism and tortures is done under cover by government organization which is responsible for illegal experiments on humans and citizens extermination program.
This organization has chosen as operators people who they believe are suitable according to their ability to become easily sadists and murderers. Our neighbors are showing that their choice was correct, as they train all members of their family to become operators like the ones who were trained in special army unit on home front command.

8:40AM update:
Neighbors murderers committed two neutron attacks against my parents at night.
They attacked me 4 times at night with gamma radiation device as sleep deprivation torture (impossible to slpeep because of alarms).
This was nuclear terrorism.
All attacks are committed by most cruel member of suspected family. She is murderer and sadist, she was trained in special army unit in home front command to become radiation equipment operator.

From the moment when local radiation equipment operator received from the responsible government organization radiation devices which can kill and cause deadly diseases, they got from the government absolute license to kill anybody they want. It is because there is no control who is getting hit by radiation beam when they attack, it could be random people bass by, neighbors from other floors. Neighbors from other floors already got killed because of these attacks.

יום שלישי, 20 בפברואר 2018

Sleep Deprivation Torture Continues - עינוי מניעת שינה נמשך

שכנים מפעילי ציוד קרינה במשך כל הלילה עינו אותי באמצעות מתקן אלקטרומגנטי רב עוצמה. מתקן זה שיבש קבצים במצלמה שמקליטה ראיות - קצב נתונים נפגע ב500קילובייט לשנייה - זה שיא חדש. זו רמה שאי אפשר לישון בה. בנוסף לזה עינו אותי באמצעות מתקן שגורם רעש.

מטרת העינויים להתיש אותי על מנת שאהרג בתאונת דרכים כתוצאה מעייפות.

מפעילי ציוד קרינה ביצעו תקיפות ניטרונים מרובות - הראיות יפורסמו בסוף השבוע.Neighbors radiation equipment operators tortured me for entire night with high power electromagnetic device. This device disrupted files in camera which is recording evidence - data rate was damaged by 500KB/s - this is a lot. It is impossible to sleep. In addition they tortured me with device which is causing noise.

Purpose of the tortures to exhaust me so I'll get killed on drive because of fatigue.

Operators committed multiple neutron attacks - evidence will be published on weekend.

יום שני, 19 בפברואר 2018

Extenssive Usage Of High Power Electromagnetic Device For Attacking Us - שימוש מרובה באמתקן אלקטרומגנטי רב עוצמה כדי לתקוף אותנו

שכנים רוצחים במשך כל הלילה עינו אותי באמצעות מתקן אלקטרומגנטי רב עוצמה. מתקן זה שיבש קבצים במצלמה שמקליטה ראיות - קצב נתונים נפגע ב460קילובייט לשנייה - יחסית זה הרבה מאוד. לפי הניסיון שלנו זו רמה שאי אפשר לישון בה. בנוסף לזה עינו אותי באמצעות מתקן שגורם רעש.

מטרת העינויים להתיש אותי על מנת שאהרג בתאונת דרכים כתוצאה מעייפות.

בערב, בזמן שצפינו בטלויזיה ביחד עם אבא הם השתמשו במתקן אלקטרומגנטי רב עוצמה ושיתקו כל מכשירים חשמליים בחדר בו שהינו.

כמו כן, על מנת שלא תהיה לי אפשרות לפרסם ראיות, שיתקו לי אינטרנט קוי. אני מפרסם את הרשומה הזאת באמצעות גיבוי.

הם תוקפים אותנו באמצעות מתקן אלקטרומגנטי שפותח לשימושים צבאיים כדי לשבש מכשירים של האויב. מתקן זה אסור לשימוש נגד בני אדם כי גורם לנזק בריאותי כבד.

Neighbors murderers tortured me for entire night with high power electromagnetic device. This device disrupted files in camera which is recording evidence - data rate was damaged by 460KB/s - this is a lot. According to our experience, on such levels it is impossible to sleep. In addition they tortured me with device which is causing noise.

Purpose of the tortures to exhaust me so I'll get killed on drive because of fatigue.

At evening, when we watched TV with my father, they used high power EMP device and paralyzed all devices in room where we were sitting.

In addition, they paralyzed internet line so I will not be able to publish. I was forced to use backup solution for publishing.

They are attacking us with high power electromagnetic device which was developed to paralyze enemy equipment, this device is prohibited to be used against humans because it is causing severe health damage.

יום שבת, 17 בפברואר 2018

Weekly Neutron Attacks Evidence - ראיות שבועיות לתקיפות ניטרונים

הסבר מפורט לסיבה מדוע תוקפים אותנו על ידי ניטרונים כתבתי כאן:
 http://terrorkrina.blogspot.co.il/2015/02/robbing-our-life.html
בפוסט מוסבר כיצד תקיפות ניטרונים מקצרות את החיים וכיצד ניטרונים שורפים את האנרגייה שנאגרת בגוף האדם.

להלן ראיות לתקיפות ניטרונים משבוע האחרון. מפעילי ציוד קרינה תקפו אותנו מידי יום פעמים מרובות על ידי מתקן קרינה ניטרונים.

כל תקיפת ניטרונים יש להחשיב בתור ניסיון התנקשות בחיים.
בתקיפות קרינה ניטרונים נפגעים גם שכנים בדירות שמסביב, כולל תינוקות וילדים קטנים.

כל התקיפות מבוצעות על ידי בני משפחת החשודים. אותה מפעילת ציוד קרינה במשמרת כמו בסוך שבוע הקודם.

זה היה שבוע של תקיפות ניטרונים פנאטיות.

להלן ההוכחה שהתקיפות מבוצעות על ידי שכנים מדירה שמעלינו:
 https://terrorkrina.blogspot.co.il/2018/01/the-proof-that-attacks-are-committed-by.html.


Detailed explanation why we are being attacked with neutron radiation device I wrote here:
I'm explaining in that post how neutron attacks causing lifespan shortening and how they are burning energy which  was collected by the victim's body.
Here is the evidence for neutron attacks from the last week. Radiation equipment operators attacked us with neutron radiation device every day.

Each neutron attack shall be considered as assassination attempt.
On neutron attacks also neighbors around are getting hurt, including toddlers and small children.
 
All attacks are committed by members of the suspected family. Same operator on shift from the previous weekend.

It was week of fanatic neutron attacks.
 
Here is the proof that attacks are being committed by neighbors from the apartment above:


11 Feb
Neutron attack against me.
תקיפת ניטורנים נגדי.

12 Feb
Neutron attack against my parents at night. Two neutron attacks against my father at daytime.
תקיפת ניטרונים נגד ההורים שלי בלילה. שתי תקיפות ניטרונים נגד אבא שלי במהלך היום.


13 Feb
Neutron attack against me at night. We observed elevated gamma background radiation up to 44uR/h (normal levels are around 6uR/h). This is secondary gamma caused by neutrons. You can see in the attached clip.
Neutron attack against my father.
תקיפת ניטרונים נגדי בלילה. בתקיפה ראינו רמות קרינה גמא רקע גבוהות עד 44 מיקרו רנטגן לשעה (הנורמה היא 6). זאת גמא משנית כתוצאה מניטרונים. אפשר לראות בקליפ המצורף.
תקיפת ניטרונים נגד אבא שלי.
14 Feb
Neutron attack against me at night. We observed elevated gamma background radiation up to 40uR/h (normal levels are around 6uR/h). This is secondary gamma caused by neutrons. You can see in the attached clip.
Neutron attack against my parents at night.
תקיפת ניטרונים נגדי בלילה. בתקיפה ראינו רמות קרינה גמא רקע גבוהות עד 40 מיקרו רנטגן לשעה (הנורמה היא 6). זאת גמא משנית כתוצאה מניטרונים. אפשר לראות בקליפ המצורף.
תקיפת ניטרונים נגד ההורים שלי בלילה.15 Feb
Neutron attack against my father at public place. Neutron attack against my father during daytime. Neutron attack against me.
תקיפת ניטרונים נגד אבא שלי במקום ציבורי. תקיפת ניטרונים נגד אבא שלי במהלך היום. תקיפת ניטרונים נגדי.


16 Feb
Neutron attack against my father.
תקיפת ניטרונים נגד אבא שלי.


17 Feb
Neutron attack against my parents at night. We observed elevated gamma background radiation up to 41uR/h (normal levels are around 6uR/h). This is secondary gamma caused by neutrons. You can see in the attached clip.
תקיפת ניטרונים נגד ההורים שלי בלילה. בתקיפה ראינו רמות קרינה גמא רקע גבוהות עד 41 מיקרו רנטגן לשעה (הנורמה היא 6). זאת גמא משנית כתוצאה מניטרונים. אפשר לראות בקליפ המצורף.

Weekly Evidence For Evoking Apnea - ראיות שבועיות לגרימת דום נשימה

דום נשימה בזמן השינה הוא מצב כאשר האדם לא נושם בזמן שהוא ישן. דום נשימה יכול להיות מרכזי כאשר המוח לא נותן פקודות לנשום או על ידי חסימה של דרכי נשימה. דום נשימה ארוך גורם להיפוקסיה (מחסור חמצן בדם). סטורצייה של חמצן בדם במצד נורמאלי היא בסביבות 95%, מתחת לזה כבר נחשב מחסור חמצן או היפוקסיה. סטורצייה של 80% נחשבת לבעיה שדורשת טיפול. סטורצייה מתחת ל60% נחשבת היפוקסיה חמורה, כלומר מחסור חמור של חמצן בדם, זה מצב מסוכן מאוד לחיים, עלול לגרום נזק בלתי הפיך למוח, ראיה, לב, איברים הפנימיים ומוות. ככל שרמת הסטורצייה נמוכה כך הסכנה גדולה יותר. מתחת ל40% נחשב היפוקסיה קיצונית, זה מצב שבו רוב האנשים ימותו מהר מאוד.
בן אדם בריא שעוצר את הנשימה שלו לא, הגוף שלו לא יאפשר לו לרדת לרמות סטורצייה מסוכנות. רק צוללנים מקצועיים שעברו אימונים מיוחדים מסוגלים להגיע לרמות נמוכות יותר למשל זמן קצר.

מעבר לסיבות פיזיאולוגיות שגורמות לדום נשימה מסוגים שונים, דום נשימה אפשר לגרום באופן מלאכותי על ידי הקרנה של המוח על ידי גלים אלקטרומגנטיים.
במצב של היפוקסיה האדם יהיה משותק וגם לא יהיה רגיש לכאבים. מפעילי ציוד קרינה משתמשים במצב הזה על מנת להקרין על הקרבן באמצעים שבמצב רגיל גורמים כאב בלתי נסבל ומאלצים את הקרבן לברוח מהמקום.

להלן ראיות שבועיות למצבי היפוקסיה שאבא שלי אותו גרמו מפעילי ציוד קרינה.

כל תקיפה מסוג זה יש להחשיב בתור ניסיון רצח.


Sleep apnea is a situation when the man does not breath during sleep. Apnea can can be central when the breain does not command to breath or obstructive, when there is a blockage of airway. Long apnea causing hypoxia (shortage of oxygen in the blood). On normal SpO2 is 95%, when the level drops below 80% it is considered as a problem which requires treatment. Levels below SpO2 60% are called severe hypoxia, this is very dangerous for life situation, can cause irreversible damage to brain, sight, heart internal organs and death. The lower SpO2 is, more dangerous it is for life. Levels below 40% are called extreme hypoxia, in this situation most of people will die very quickly.
If healthy man stops breathing on will, his body will not allow SPO2 levels get dangerously low. Only professional divers specially trained are able to maintain lower levels for very limited period of time.

In additional to physiological reasons which may cause apnea, there are artificial method of evoking apnea by irradiation of brain with electromagnetic waves.
Hypoxia paralyzes the man and acts like pain killer. Radiation equipment operators are using this method to irradiate the victim with devices which are causing on normal insufferable pain and forcing the victim to escape.
 
Each attack shall be considered as murder attempt.
 
14 Feb
 
15 Feb
 
16 Feb
 
17 Feb
 
 

יום חמישי, 15 בפברואר 2018

Week of fanatic tortures and cruel attacks - שבוע של עינויים פנאטיים ותקיפות אכזריות

כפי שהיה צפוי, במשך כל הלילה עינו אותי על ידי מניעת שינה באמצעות מתקן המחולל רעש. מדדתי את עוצמת הרעש, המתקן שלהם מוסיף 25 דציבל של רעש מכני כבד.

הם תקפו אותנו 3 פעמים על ידי מתקן קרינה ניטרונים: 2 תקיפות נגד ההורים שלי ותקיפה אחת נגדי.

בלילה, בזמן שעינו את אבא שלי, מפעילי ציוד קרינה השתמשו במתקן שידור קולות לגולגולת, הפעם הם חרגו מ"תמות" שאומרים כל לילה, ואמרו "אתה לא צריך לחיות - תמות".

השבוע אני מפרסם רשומות מידי יום מכיוון שהתקיפות הפכו פנאטיות באופן בלתי נסבל. מעשי טרור האלו הם מעשים של ארגון ממשלתי האחראי על ניסויים בלתי חוקיים על בני אדם ותוכנית השמדת האזרחים.

As it was expected, during the entire night I have been deprived from sleep with noise torture. I measured the noise level, their device adds 25 dB of heavy mechanical noise.

They attacked us 3 times with neutron radiation device: two attacks against my parents and one attack against me.

At night when they torture my father, they used voice to skull technology to transmit voices into his head, but this time instead of saying the regular "die" like they same every night, they said: "you don't need to live - die".

This week I publish every day because attacks became insufferable fanatic. These are acts of terrorism committed by government organization which is responsible for illegal experiments on humans and citizens extermination program.

יום רביעי, 14 בפברואר 2018

Fanatic Neutron Attacks and Sleep Deprivation Torture - תקיפות ניטרונים פנאטיות ועינוי מניעת שינה

במשך כל השבוע הזה עובדת בדירת החשודית בת משפחת החשודים רוצחת אכרית.  היא ביצעה היום תקיפות ניטרונים מרובות. היא המשיכה גם הלילה ניסיונות לרצוח את אבא שלי באמצעות שיבוש קצב הלב.

במשך כל הלילה עינו אותי על ידי מניעת שינה באמצעות מכונה כבדה שיוצרת רעש חזק מאוד בתדר נמוך וויברצייה. מתקן זה פועל בהסוואה בסנכרון עם מזגן של שכנים אחרים. המתקן מופעל בהוראה של מפעילי ציוד קרינה (אפשר לשמוע מתי פועל רק מזגן ומתי מפעילים במקביל את המתקן שעושה את הרעש). מטרת העינוי להתיש אותי על מנת שאהרג בתאונת דרכים כתוצאה מעייפות.

בקליפ אפשר לשמוע את הרעש כאשר המתקן מופעל ואין רעש כאשר הוא כבוי. אם רמקולים שלכם משמעים תדר נמוך, אתם תשמעו גם את הרעש הנוסף. המתקן מחולל סוגים רבים של רעש.

עדכון 15 פברואר 00:00: בדיוק ברגע שהלכתי לישון הם הפעילו את המכונה הכבדה שמחוללת רעש בתור עינוי מניעת שינה. ניראה שהם נחושים מאוד במשימה לממש את האיום על חיי השאירו בחנייה ב13 לפברואר כפי שפורסם כאן.

During the entire week in suspected apartment working member of suspected family cruel murderer. She committed today multiple neutron attacks. She continued murder attempts on my father by heart rate disruption also at this night.

During the entire night I have been tortured by sleep deprivation using heavy machinery which generates very strong noise on low frequency with a lot of vibration. This device works synchronous with air conditioner of other neighbors. This device is activated by command of radiation equipment operators (I can hear when only air conditioner operates and when that device works in parallel). Purpose of the torture to exhaust me so I'll get killed on drive because of fatigue.

In clip you can hear the noise when it is on, and no noise when it is off. If your speakers can play low frequency, you will also hear additional noise. The device generates many kinds of noise.

Update 15 Feb 00:00
Right at the moment when I went to sleep, they activated heavy machinery noise device as sleep deprivation torture. Looks like they are struggling to fulfill the threatening for my life, as I posted here.