נבחרו על ידי הקוראים Chosen by readers

יום שלישי, 27 ביוני 2017

Depriving Me from Sleep - מענים אותי על ידי מניעת שינה

שכנים רוצים מחזיקים אותי בסטרס ולא מאפשרין להרדם, דופק גבוה. במשך כל זמן העינויים אני שומע מעל מקום השינה שלי צעדים והזזות של ציוד כבד. מטרת עינוי מניעת שינה להתיש אותי על מנת שאהרג בתאונת דרכים, לא אכפת להם אם על הדרך יהרגו אנשים אקראים. הסוכנות החשאית שלהם עלולים לשום מלכודות בדרכים כדי לגרום לתאונה.

בנוסף תקפו אותי בלילה 3 פעמים על ידי מתקן קרינה גמא בתור עינוי מניעת שינה (אי אפשר לישון בגלל האזעקות).

ראיות יפורסמו בסוף השבוע אם נשרוד, אחרת יפורמו פנים לא מצונזרות של המעורבים בתקיפות.

Neighbors murderers holding me in stress and not allowing me to sleep, my pulse rate is high. During all the tortures time I hear footsteps and movement of heavy objects above my sleeping place. Purpose of sleep deprivation torture to exhaust me so I'll get killed on drive because of fatigue, they don't care if random people will also get killed. Their secret agency also may set traps on the road to cause an accident.

In addition they attacked me 3 times with gamma radiation device as sleep deprivation torture (impossible to sleep because of alarms).

Evidence will be published on weekend if we all will survive, otherwise not censored faces of the responsible will be published.

יום שבת, 24 ביוני 2017

Almost Murdered My Father At Night - כמעט רצחו את אבא שלי בלילה

כמו בתחילת שבוע, מפעילי ציוד קרינה שוב ניסו לגמור את חייו של אבא שלי בלילה, הם הכניסו אותו למצב של מוות כמעט ודאי, באותה שיטה כמו שהם רוצחים קשישים בהוסטלים. אפשר לראות זאת בגרף המצורף. הם מנסים למלא את הפקודה של משרד הביטחון - לרצוח את אבא.

בתור נקמה לפרסומים האחרונים שלי על שיטות רצח שלהם ומעורבות של משרד הביטחון ופיקוד העורף, נקמו בי באמצעות 4 תקיפות גמא בזמן השינה.

Like in the beginning of the week, radiation equipment operators again attempted to finish my father's life, they held him in almost certain death, using same method which is used for mass murder of elderly in hostels. They are trying to fulfill the command from the ministry of defense - murder my father.

As revenge for my recent publications about involvement of ministry of defense and home front command, I have been revenged by 4 gamma attacks during my sleep time.


יום שישי, 23 ביוני 2017

How Do They Murder My Father - כיצד הם רוצחים את אבא שלי

בנוסף לניסיונות רצח באמצעות גרימת דום נשימה סדרתי, מה שמוביל להיפוקסיה חמורה ועלול לגרום למוות, אסביר כאן כיצד מפעילי ציוד קרינה רוצחים את אבא שלי באמצעות מתקני קרינה גרעיניים.

אם אתם קוראים את הבלוג שלי, אתם יודעים שבאופן סיסטמתי תוקפים אותנו באמצעות מתקני קרינה גרעיניים, כגון ניטרונים וגמא.
מנות קרינה גרעיניות מצטברות בתוך גוך הקרבן והנזק מכפיל את עצמו עד לנקודה קריטית שהקרבן נעשה חולה וכתוצאה מזה מת. בצורה כזאת אבא שלי אושפז בבית חולים מספר פעמים עם סימפטומים של מנות קרינה גרעיניות גדולות. בדיוק כמו שקרה לפני מספר שבועות.

מפעילי ציוד קרינה פועלים לפי הוראות של יועצים מומחים רפואיים לעובדים עבור משרד הביטחון ומדריכים אותם באיזו אופן בדיוק צריך להקרין על הקרבן. הם פיתחו עבור כל אחד מהקרבנות תוכנית רצח אישית בהתאם לסיבת מוות שהם רוצים להגיע עליה.

בנוסף להקרנות על הראש, והחזה, מפעילי ציוד קרינה מקרינים לאבא שלי באופן קבוע על הרגליים. מוח העצם ברגליים מפיק כמות גדולה מאוד של דם, פגיעה על ידי קרינה גרעינית גורמת למחלות דם שונות, כגון סרטן. כמו כן, כתוצאה ממנת קרינה גדולה מאוד תרכובת הדם של הקרבן נפגעת, בדיוק כמו שקורה לאבא שלי בכל פעם שהוא מתאשפז בבית חולים.

אבא שלי שם דוזימטר על הרגליים שלו וראה שבלילות הוא מקבל מנות קרינה גרעינית גדולות מאוד. זה מציג בבירור, שבצורה הזאת הם רוצחים אותו.

במקרה שלנו, שלב הניסויים הבלתי חוקיים על בני אדם עבר, כרגע מטרת השלטון (ישירות על ידי משרד הביטחון) לרצוח אותנו אחד אחרי השני, לצורך זה הם משתמשים במפעילי ציוד קרינה שעברו הכשרה ביחידה צבאית מיוחדת של פיקוד העורף האחראים על תפעול מתקני קרינה במסגרת ניסויים בלתי חוקיים על בני אדם ולמטרות רצח חשאי של אזרחים בלתי רצויים באמצעות סיבות עם מוות שניראה טבעי עבור לא מומחה (אוסרים על מומחים לגלות את סיבות המוות האמיתיות, אחרת המומחים גם יחוסלו). בדיוק ליחידה כזאת משתייכים מפעילי ציוד קרינה המקומיים המקצועיים ביותר שגורמים לנזק הכי גדול לבריאותנו.

עם שלטון מלא בתעוות בצע כמו שלנו, אשר מבצע ניסויים בלתי חוקיים על האזרחים של עמו על ידי קרינה ואמצעים רבים נוספים, כל אזרח חייב שיהיו לו מספר דוזימטרים לכיסוי מלא של הגוף שלו. זה יציג לפי איזו אבחנה רוצחים לרצוח אותו. זה יסביר מדוע הבריאות מתדרדרת ללא הסברים הגיוניים. כמובן, בנוסף לשימוש במתקני קרינהף הם משתמשים בשיטות רצח נוספות, כגון גרימת דום נסימה (מאוד נפוץ נגד קשישים בהוסטלים), גרימת דום לב, שימוש בגזים רעילים (כגון ציאניד), עינוי מניעת שינה (האנשים נהרגים בתאונות דרכים כתוצאה מעייפות, לכן הסטטיסטיקה מידי שנה בארץ רק מחמירה, למרות הטרנד העולמי, שיפור תשתיות ורכבים בטיחותיים יותר) וכד'.

מדוע הם צריכים שיטות רצח כל כך מתוכחמות?
בגלל שמדובר על קנה מידה גדול של רצח המוני, כולל ביצוע ניסויים בלתי חוקיים על בני אדם, קיצור תוחלת חיים, ניקיון דמוגרפי של אזרחים בלתי רצויים וכד'.  שימוש בשיטות קלאסיות של רצח המוני לא ניתן להסתרה, הארצות בהן השלטון משתמש בשיטות כאלה נקראות משטרים טוטאליטאריים מרושעים. השלטונות שרוצים שארצם תכלל ברשימת הארצות המערביות צריכות להשתמש בשיטות הרבה פחות גלויות, זה מאפשר להם לשמור הסוואה של משטר דמוקרטי.  אלו הן השיטות של משטרים טואטליטאריים מודרניים. זה נעשה אפשרי באמצעות טכנולוגיות מודרניות.
_______________
בלילה ניסו לרצוח את אבא על ידי גרימת דום נשימה סדרצי בשילוב מכות קרינה עוצמתיות הל הלב. אפשר לראות זאת בגרף המצורף.

אותי תקפו באמצעות מתקן קרינה ניטרונים. בזמן התקיפה הופיעו רמות קרינה גמא גבוהות עד 40 מיקרו רנטגן לשעה (הנורמה היא 6), זאת גמא משנית כתוצאה מניטרונים. מנה של 10 מיקרו סיוורט נוספה בדוזימטר.

In addition to murder attempts on my father by evoking serial apnea, which is causing severe hypoxia and can result death, I'll explain here how do radiation equipment operators murder my father by nuclear radiation devices.

If you are reading my blog, you know that we are systematically being irradiated by nuclear radiation devices, such as gamma and neutrons.
Nuclear radiation doses are accumulating inside the victim's body, the health damage is increased, the victim becomes ill and eventually dies. This is the method used on my father and the reason why he is being hospitalized so many times with symptoms of very large radiation doses. Exactly like he was hospitalized several weeks ago.

Radiation equipment operators are working according to instructions of medical experts employed by the ministry of defense, they tell exactly how to irradiate the victim. They developed for each one of the victims personal killing program, according to  the needed reason of death.

In addition to irradiation of head and chest, radiation equipment operators are irradiating my father's legs. Bone marrow in the legs are generating very big quantity of body's blood, damaging it will result blood diseases like cancer. In addition, high nuclear radiation dose severely damages the blood cell composition, exactly like showing my father's blood tests every time when he is being hospitalized.

My father installed a dosimeter on his legs and it indicated that at night time he gets very large nuclear radiation doses on his legs. It clearly indicates that this is how they are murdering him.
In our case, phase of illegal experiments on humans is over, now the government (directly by ministry of defense) are willing to murder us one by one. In order to do that, they are using radiation equipment operators who were trained in special army unit of HFC (home front command), the unit which operates radiation devices as part of illegal experiments on humans and silent murdering of unwanted citizens by means which leaving no evidence so the death will look natural for non experts (while the experts are not allowed to give the real cause of the death, otherwise they will also be cleansed).  To this special army unit belonging our local most professional radiation equipment operators, who are inflicting most severe health damage to our family.

With our greedy government which is committing illegal radiation and many other types of experiments on its own citizens, every single citizen must have multiple dosimeters to cover his entire body. This will indicate according to which diagnosis he is being killed by the government officials. It will show why the health is degrading without any logical explanation. Of course, in addition to nuclear radiation other methods are used, such as evoking apnea until the victim will die (very common against elderly in hostels), heart arrest, toxic gases (like cyanide), sleep deprivation torture (makes people get killed on drive because of fatigue - this is why our road kill statistics getting worse every year despite the international trend, better roads and safer cars) and etc.

Why do they need so sophisticated methods of murdering?
Because is is large scale mass murdering, including committing illegal experiments on humans, mass life shortening, demographic cleansing of unwanted citizens and etc. Mass murdering by classic methods cannot be hidden, countries where the governments are using the classic methods called evil totalitarian regimes. Governments which want their countries to be part of the western world, most use much more subtle methods, this allowing them to stay under cover of a democratic regime. These are the methods of the modern totalitarian regimes. This made possible by modern technologies.
______________
At night operators committed extreme murder attempts on my father by evoking serial apnea and combining it with powerful radiation strikes on the heart. You can see this in the attached graph.

I have been attacked with neutron radiation device. In clip you can see elevated gamma background radiation up to 40 uR/h (normal levels around 6 uR/h), this is secondary gamma caused by neutrons. Dose of 10uSv was added on my dosimeter.video

יום חמישי, 22 ביוני 2017

Professionally Committed Multiple Neutron Attacks To Inflict Maximum Health Damage - תקיפות ניטרונים מרובות שבוצעו במקצועיות רבה על מנת לגרום לנזק מרבי

מפעילי ציוד קרינה המקומיים באכזריות בלתי אנושים עינו את שני ההורים שלי במשך כל הלילה - בישלו אותם בעודם חיים תוך כדי גרימת כאב בלתי נסבל. בנוסף בישלו לאבא שאכים, אחת מבנות משפחת החשודים היא סוטה מין וזה חותם עינויים ייחודי לה.

הם תקפו את ההורים שלי 3 פעמים על ידי מתקן קרינה ניטרונים. התקיפות בוצעו בצורה מקצועית ביותר על מנת לגרום נזק בריאותי מרבי לשני ההורים שלי. תקיפות כה מקצועיות בוצעו בפיקוח מפעילת ציוד קרינה שקיבלה הכשרה מקצועית  ביחידה מיוחדת של פיקוד העורף - היחידה הצבאית שמבצעת ניסויים על בני אדם עבור משרד הביטחון.Local radiation equipment operators violently tortured my parents for the entire night with an inhuman cruelty - they cooked my parents alive inflicting insufferable pain. In addition they cooked my father's groin, this is unique torture signature of one member of suspected family, she is sexual deviant.

They attacked my parents 3 times with neutron radiation device. Attacks were committed with very high level of skill and professionalism.  Such attacks were committed under supervision of radiation equipment operator who was trained in special army unit of HFC - the unit which commits experiments on humans for ministry of defense.

יום רביעי, 21 ביוני 2017

Sleep Deprivation Torture To Make Me Get Killed On Drive - עינוי מניעת שינה כדי לגרום לי לההרג בזמן נהיגה

במשך כל הלילה מפעילי ציוד קרינה המקומיים עינו אותי על ידי מניעת שינה - החזיקו אותי בסטרס ולא אפשרו לי להרדם.
מטראת העינוי להתיש אותי כדי שאהרג בתאונת דרכים בנהידה כתוצאה מעייפות. הם ידעו שאני אמור להתעורר בבוקר מוקדם מהרגיל ומפצה לי נהיגה ארוכה ומסובכת.
יש להם מתקן שמחזיק את הקרבן בסטרס ולא מאפשר להרדם, הוא מעלה את הדופק, לחץ דם וגורם לתחושה כאילו כל הגוף בוער מבפנים.

בגרף המצורף אפשר לראות ניסיונות קיצוניים לרצוח את אבא בלילה.

Local radiation equipment operators held me in stress for the entire night causing sleep deprivation torture. Purpose of the attack was to exhaust me so I'll get killed on drive. They knew that I need to wake up earlier than usual at morning and will have a long and difficult drive.
They have a device which is holding the victim in stress and does not allow to sleep, it is increasing pulse and blood pressure, it feels like the body is burning from inside.

In the attached graph you can see extreme murder attempts on my father which were committed at night.

יום שלישי, 20 ביוני 2017

Attempt To Fullfile The Deadly Order Continues - הניסיון למלא את הפקודה הרצחנית ממשיך

גם הלילה מפעילי ציוד קרינה המשיכו בנחישות את הניסיונות לרצוח את אבא שלי והביאו אותו למצב של מוות כמעט ודאי. אפשר לראות זאת בגרף המצורף.
זאת שיטת רצח נפוצה לחיסול קשישים בהוסטלים. מפעילי ציוד קרינה ממלאים את הפקודה של משרד הביטחון.

בהתחלה זה היה ניסוי בלתי חוקי בבני אדם, לאחר מכן הם עינו אותנו כדי להשתיק אותנו ועכשיו הם מנסים פשוט לגמור אותנו.

This night local radiation equipment operators continued murder attempts on my father and caused him situation of almost certain death. You can see this in the attached graph.
This is very common murdering method of elderly in hostels. Radiation equipment operators are fulfilling the order of ministry of defense.

In the beginning it was illegal experiment on humans, then they tortured us as coercion for silence, and now they are simply attempting to murder us.


יום שני, 19 ביוני 2017

כמעט הצליחו במילוי פקודה של משרד הביטחון - Almost Suceed To Fulfill An Order From Ministry Of Defense

בלילה מפעילי ציוד קרינה המקומיים כמעט הצליחו במילוי פקודה של משרד הביטחון לרצוח את אבא שלי. בגרף המצורף אתם יכולים לראות היצד הם הכניסו אותו למצב של מוות כמעט ודאי.

אותי הם תקפו על ידי מתקן קרינה ניטרונים.

At night local radiation equipment operators almost succeed to fulfill and order from the ministry of defense - murder my father. In the attached graph you can see how they almost killed him, he was in situation of almost certain death.

They attacked me with neutron radiation device.